Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych Akcja Honorowego Oddawania Krwi 7

Honorowo oddali krew

Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odpowiedzieli żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Po raz kolejny honorowo oddali krew, przyłączając się do akcji wspierania świętokrzyskich szpitali w okresie epidemii koronawirusa.

W akcji oddawania krwi w mijającym tygodniu wzięło udział 40 żołnierzy z Centrum na kieleckiej Bukówce. W obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej, oddawanie tego cennego leku ma szczególne znaczenie.

– Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić, dlatego żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych bardzo aktywnie uczestniczą w akcjach honorowego oddawania krwi. Niesienie pomocy to obowiązek każdego żołnierza – podkreślił komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, płk Paweł Chabielski.

zdjęcia – Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Galeria zdjęć