Forum

I Świętokrzyskie Forum Rolnicze

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 24 czerwca odbędzie się I Świętokrzyskie Forum Rolnicze, które organizuje gazeta „Echo Dnia”. Podczas forum będą poruszane bieżące sprawy, które dotyczą rolników, między innymi wysokości dopłat bezpośrednich. Panelistami będą m.in.: marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

Forum rozpocznie się od panelu poświęconego wysokości dopłat. Słuchacze dowiedzą się ile faktycznie pieniędzy może pójść na dopłaty bezpośrednie, ile na rozwój obszarów wiejskich.

Kolejny panel poruszy bieżące sprawy i problemy rolników: ASF, kontrole gospodarstw, stabilizacja cen za mleko, żywiec, owoce i warzywa, szacowanie szkód, prawo wodne.

Podczas forum panelistami będą m.in.: marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Podczas wydarzenia zostanie zorganizowana prezentacja maszyn rolniczych.

Rejestracja na forum 

Program:
godzina 9-10 – rejestracja uczestników;
godzina 10 – rozpoczęcie z występem Koła Gospodyń Wiejskich Wolanie z Woli Łagowskiej w gminie Łagów;
godzina 10.10 – 10.35 – tematy związane z przyszłością Unii Europejskiej, sytuacją po Brexicie, także związaną z budżetem unijnym;
godzina 10.35 – 11.25 – panel I Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej. Co dopłatami bezpośrednimi i PROW?;
godzina 11.25 – 11.35 – przerwa kawowa;
godzina 11.35 – 12.25 – panel II Aktualna sytuacja rolników. Palące problemy;
godzina 12.25 – 12.30 – przerwa;
godzina 12.30 – 13 – I zespół paneli firm i instytucji panel Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Kielcach w sali lustrzanej (I piętro)- temat Skuteczne sposoby zwiększania plonowania panel LGR Świętokrzyski Karp w sali kominkowej (I piętro)- temat Prawo wodne dla akwakultury