II Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach

II Indywidualne Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich w Szachach, odbędą się 12-14 grudnia w Sielpi. Przedsięwzięciu patronuje marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

II Indywidualne Mistrzostwa Polski Szkół i Klubów Katolickich w Szachach, odbędą się 12-14 grudnia w Sielpi. Przedsięwzięciu patronuje marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Mistrzostwa mają na celu wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród uczniów katolickich szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, popularyzację sportu szachowego wśród uczniów szkół katolickich oraz integrację środowisk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „Victoria” oraz Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Św. St. Kostki.

Podczas Mistrzostw w Sielpi k/Końskich na terenie OW „Łucznik” rozegrane zostaną turnieje w czterech kategoriach wiekowych. W grupach będzie prowadzona odrębna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

Turniej „A” – Szkoły ponadgimnazjalne,
Turniej „B” – Gimnazja,
Turniej „C” – Szkoły podstawowe (klasy (IV-VI),
Turniej „D” – Szkoły podstawowe – nauczanie początkowe (klasy I-III).

W każdej grupie wiekowej dziewcząt i chłopców nagrodzone zostaną osoby za zajęcie I, II i III miejsca, zaś najlepsza drużyna otrzyma „super puchar” w łącznej klasyfikacji wszystkich grup. Uczestnicy Mistrzostw otrzymają okolicznościowe statuetki i dyplomy oraz upominki.

Regulamin mistrzostw