III Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza wszystkich miłośników świętokrzyskiego folkloru w niedzielę, 7 grudnia na III Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych. Przedsięwzięcie objął patronatem marszałek Adam Jarubas.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza wszystkich miłośników świętokrzyskiego folkloru w niedzielę, 7 grudnia na III Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych. Przedsięwzięcie objął patronatem marszałek Adam Jarubas.

Przypomnienie zwyczajów i obrzędów ludowych oraz ich popularyzacja, inspirowanie zespołów folklorystycznych do korzystania z dorobku kultury ludowej, prezentacja ciekawych form folkloru, a także ukazanie, jak dawniej wyglądało życie na wsi – to główne założenia organizowanej przez WDK Kielce imprezy.

Swój udział zapowiedziały zespoły folklorystyczne z terenu województwa świętokrzyskiego, których programy oparte są na obrzędach i zwyczajach naszego regionu.
Jury, oprócz zgodności prezentowanych inscenizacji z tradycją, autentyzm tekstów, strojów i rekwizytów, służących do odtworzenia realiów prezentowanej przeszłości, oceni również umiejętność połączenia ich z przyśpiewkami i elementami tanecznymi.

Początek Przeglądu Zespołów Obrzędowych o godz. 9.00.