Ii Konkurs Dla Kół Gospodyń Wiejskich Plakat

Inauguracja II Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresatami Konkursu, podobnie jak w poprzedniej edycji, są: Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Tematem przewodnim tej edycji będą “Ostatki w polskiej tradycji”.

Wzorem poprzedniej edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formie on-line z terminem naboru od 20 listopada 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Etap ogólnopolski planowany jest w formie stacjonarnej. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego zaprezentują się podczas zmagań konkursowych w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

Pierwsza odsłona Konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej Polski. Blisko 150 uczestników Konkursu, prezentując w ramach zmagań konkursowych swoje talenty, umiejętności oraz działania przyczyniły się do promocji reprezentowanego regionu.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła, a następnie przesłać wszystko pocztą elektroniczną na adres konkurs.KGW@prezydent.pl wraz z potwierdzeniem wpisu Koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Regulamin II Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, II edycja, Etap wojewódzki