Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24 w ramach projektu niekonkurencyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących realizowanego w obszarze programu pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027