Informacje dostępne dla wszystkich

Do 2010 r. strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urząd Marszałkowski Województwa  Świętokrzyskiego był pionierem na tym polu. Nasza witryna www.sejmik.kielce.pl
 była jedną z pierwszych stron internetowych dostępną dla osób niewidomych w Polsce. Z naszych doświadczeń chcą korzystać inni. Stąd zaproszenie redaktorów strony – pracowników Biura Komunikacji Społecznej na Forum Dyskusyjne ”Działania samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych”, które odbędzie się 9-10 grudnia w Krakowie.

 Do 2010 r. strony internetowe organizacji użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego był pionierem na tym polu. Nasza witryna www.sejmik.kielce.pl była jedną z pierwszych stron internetowych dostępną dla osób niewidomych w Polsce. Z naszych doświadczeń chcą korzystać inni. Stąd zaproszenie redaktorów strony – pracowników Biura Komunikacji Społecznej na Forum Dyskusyjne ”Działania samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych”, które odbędzie się 9-10 grudnia w Krakowie.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Podczas dwudniowego Forum odbywać będą się prezentacje, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, giełdy dobrych praktyk. Jego uczestnicy będą mieli możliwość nabycia nowych umiejętności, zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz bezpośredniej wymiany doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w działania na rzecz wyrównywania szans. Przedstawiciele wszystkich samorządów na szczeblu województwa i powiatu otrzymają publikację na temat dobrych praktyk samorządów w zakresie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
Podczas panelu dyskusyjnego i giełdy dobrych praktyk podzielimy się naszymi dokonaniami z innymi samorządami. Mamy nadzieję, że w nasze ślady pójdą inni. My też nie osiadamy na laurach. W planach mamy kolejne rozwiązania, wszystko po to, by Urząd Marszałkowski był jeszcze bardziej przyjazny i dostępny dla interesanta.