Innowacyjna edukacja z “Błękitnym Pakietem”

Innowacyjna edukacja z “Błękitnym Pakietem”

Podczas konferencji „Najnowsze trendy edukacji ekologicznej” podpisane zostało trójstronne porozumienie o realizacji projektu „Błękitny Pakiet”. Sygnatariuszami umowy byli: Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marcin Perz, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim oraz Andrzej Grzybała, dyrektor Polskiego Biura Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią. Gośćmi uroczystości byli: Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Bernard Antos, Sekretarz Województwa

– Prezentowany projekt jest jednym z elementów nowej perspektywy myślenia o zrównoważonym rozwoju. Znakomicie wpisuje się w obecny trend polityki Unii Europejskiej, gdzie ogromny nacisk położony jest właśnie na ochronę środowiska. Ale sami urzędnicy i przepisy prawa nie są w stanie zmienić mentalności czy nauczyć właściwych zachowań. Dlatego tak ważne jest włączenie się nauczycieli w propagowanie tej idei i  pokazanie młodzieży, jak efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne, dbać o otoczenie, by Ziemię w dobrej kondycji przekazać kolejnym pokoleniom – mówił Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który objął przedsięwzięcie honorowym patronatem.

Michał Brennek, kierownik projektu “Błękitny Pakiet”, wyjaśnił, że całe przedsięwzięcie polega na przedstawieniu młodym ludziom otaczającego, nieintuicyjnego świata, nie w postaci encyklopedycznych regułek, lecz efektywnego wykorzystania dostępnych środków w celu osiągnięcia określonych korzyści.
– “Błękitny pakiet” jest kontynuacją multimedialnego zestawu edukacyjnego pn.„Zielony Pakiet”, który miał prezentować nauczycielom przekrojową wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Tematem przewodnim zestawu jest efektywność energetyczna i zmiany klimatu, ale podręcznikowej wiedzy jest w nim niewiele. Nacisk położony jest na “dyskretne” powiązania między społeczeństwem, gospodarką i problemami środowiska oraz ich wzajemnym oddziaływaniem. – podkreślił Brennek. Jak dodał, do osiągnięcia dydaktycznego sukcesu potrzebne są odpowiednie “narzędzia”, a tych w “Błękitnym Pakiecie” jest kilka. – Po pierwsze gra symulująca zjawiska gospodarcze, rozwój demograficzny społeczeństw i odpowiedź natury na zaistniałą sytuację. W tym modelu gracz – menadżer może podejmować i wprowadzać swoje decyzje gospodarcze, socjologiczne i obserwować, jaki wpływ mają na środowisko, czy przynoszą optymalne korzyści dla zrównoważonego rozwoju. Drugą propozycją jest decyzyjna gra karciana “Dylematy”, która wspiera wypracowywanie rozwiązań zapewniających rozwój gospodarczy przy poszanowaniu środowiska, uczy negocjacji i zawierania kompromisów. Kolejne pomoce to: poradnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystania gier strategicznych i decyzyjnych w procesie nauczania oraz zestaw 20 scenariuszy edukacyjnych będących inspiracją do rozmawiania o globalnym kryzysie środowiska przez pryzmat zmian klimatu i efektywności energetycznej. Ostatnią pozycją jest “Błękitne DVD”  – płyta zawiera filmy, e-booki, raporty i ilustracje. – opowiadał kierownik projektu “Błękitny Pakiet”.

Obecnie w województwie świętokrzyskim Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego w Warszawie szuka stu osób, które zechciałyby zostać trenerami. – Każdy z trenerów przejdzie szkolenie składające się z dwóch części – wykorzystania “Błękitnego Pakietu” i jego narzędzi oraz zastosowania innowacyjnych możliwości Google’a. Po kursie trener będzie musiał znaleźć grupę piętnastu nauczycieli chcących wdrożyć pakiet w swoich szkołach. Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie dwóch lekcji i wzięcie udziału w dwóch konkursach odnoszących się do oszczędzania energii elektrycznej. Sześćset najlepszych klas otrzyma tytuł “Klasy z klimatem” – nadmienił Michał Brennek.

Podpisująca umowę Małgorzata Muzoł zaznaczyła, że rolą Kuratorium w projekcie będzie znalezienie liderów, współorganizowanie konferencji oraz pośredniczenie między zgłaszającymi się do projektu szkołami a organizatorami.  – Chcemy nauczyć nauczycieli poruszania się w sieci i wykorzystywania jej do celów dydaktycznych, bo dzieci w Internecie już są. Powinniśmy umiejętnie to wykorzystać i ukierunkować ich myślenie w stronę odpowiedzialności, nie tylko ekologicznej, za siebie i swoje otoczenie – zaakcentowała Świętokrzyski Kurator Oświaty. Takie samo stanowisko zajął Marcin Perz, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim. – Innowacyjne formy kształcenia to także inne spojrzenie na rolę uczniów. Nie będą biernymi odbiorcami, ale menadżerami, którzy muszą wykazać się wiedzą i kreatywnością w zarządzaniu. Będą chcieli się uczyć, bo pozyskane wiadomości ułatwią podejmowanie właściwych decyzji. Ten projekt jest skazany na sukces – zaakcentował Marcin Perz.

“Błękitny Pakiet” został już uruchomiony w czterech województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Przedsięwzięcie jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a honorowy patronat sprawują nad nim: Marcin Korolec, minister środowiska oraz Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl