pamiątkowa fotografia uczestników wizyty studyjnej

Inspirujące spotkanie świętokrzyskich Warsztatów Terapii Zajęciowej

W Zakładzie Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” w Kielcach odbyła się wizyta studyjna świętokrzyskich Warsztatów Terapii Zawodowej. Organizatorem wydarzenia była Fundacja im. Stefana Artwińskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Fundacją Gramy z Tobą. W wydarzeniu uczestniczyła również wicemarszałek Renata Janik.

W naszym regionie funkcjonuje sześć Zakładów Aktywności Zawodowej i trzydzieści dwa Warsztaty Terapii Zawodowej. W ramach uczestnictwa w Warsztatach osoby z niepełnosprawnościami uczą się podstawowych czynności życiowych oraz zaradności osobistej, rozwijają sprawność intelektualną oraz podstawowe umiejętności zawodowe. Z kolei działalność Zakładów Aktywności Zawodowej opiera się w głównej mierze na pracy osób z niepełnosprawnościami, dzięki której mogą  uzyskać nowe umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, umożliwiające podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Spotkanie w podkieleckich Pietraszkach było doskonałą okazją do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły się przekonać, że praca w ZAZ-ach nie jest dużym wyzwaniem, a daje wiele korzyści i satysfakcji w podejmowaniu dalszej kariery zawodowej. Ponadto podczas wizyty studyjnej uczestnicy świętokrzyskich WTZ-ów oraz pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej wraz z przedstawicielami instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych mogli wymienić się doświadczeniami oraz inspiracjami.

Jak zaznacza wicemarszałek Renata Janik – Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły kontynuować po WTZ swoją ścieżkę zawodową w ZAZ-ach, dlatego uruchomiliśmy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych, gdzie można się doradzić, w jaki sposób podjąć wyzwanie polegające na utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej, do czego zachęcamy zarówno samorządy oraz organizacje pozarządowe. Numer telefonu do tego Punktu to 41 342 14 02.

W roku 2020 w naszym województwie otworzyliśmy dwa ZAZ-y, jeden w Kielcach na Pietraszkach, a drugi w Sandomierzu, w których pracę znalazło 85 osób, w  tym 64 osoby z niepełnosprawnościami. W roku bieżącym planujemy otwarcie kolejnego zakładu pracy w którym zatrudnienie znajdzie 42 osoby, w tym 30 osób z niepełnosprawnościami. Jak możemy zauważyć, liczba nowych miejsc pracy poprzez utworzenie 3 ZAZ-ów to 127 etatów. Warto walczyć o te miejsca pracy, ponieważ to jedyna szansa dla wielu  osób na powrót na rynek pracy.

W dzisiejszej uroczystości na Pietraszkach wzięli udział również dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, zastępca dyrektora ROPS Arkadiusz Ślipikowski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON Andrzej Michalski, kierownicy ROPS Damian Gad i Mariusz Brelski.

Galeria zdjęć