Dsc 0034

Instalacje OZE w gminie Bieliny

W Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i wójt gminy Bieliny Sławomir Kopacz uroczyście podpisali umowy o dofinansowanie projektu na montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach.

Podczas spotkania, wójt Sławomir Kopacz przedstawił główne założenia projektu oraz przypomniał o działaniach samorządu podjętych w ramach procesu tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek pogratulował przedstawicielom bielińskiego samorządu oraz lokalnej społeczności za podejmowanie działań przyczyniających się do ochrony środowiska przy wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Życzył również owocnej realizacji projektu.

Na terenie gminy Bieliny zostaną zamontowane 74 instalacje solarne i 108 fotowoltaicznych. Udział w projekcie zadeklarowało 164 gospodarstwa z terenu gminy Bieliny. Dofinansowanie projektu wynosi ok. 1 mln 640 tys. zł.

Dsc 0046
Uczestnicy spotkania

Projekt pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Bieliny” jest współfinansowany w ramach Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Gminy w Bielinach

Galeria zdjęć

Lokalizacja