Nagroda „Semper Fidelis”

Nagroda „Semper Fidelis”

Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku po raz pierwszy przyzna Nagrody „Semper Fidelis”. Wyróżnienie to będą corocznie otrzymywać osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłoni Kapituła, na czele której stoi prezes Instytutu.


Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
IPN ma przyjemność zaprosić w imieniu Kapituły Nagrody do przesyłania kandydatur. Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce „Konkursy i Nagrody – Nagroda „Semper Fidelis”.
Kapituła ma możliwość uhonorowania osób, instytucji i organizacji, które działają zarówno w kraju, jak i za granicą na rzecz upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. Kapituła w każdym foku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortem.
Kandydatury przesyłać można do 15 września br.