Jak unijne środki zmieniły gminę Lipnik

Jak unijne środki zmieniły gminę Lipnik

Gmina Lipnik podsumowała inwestycje, które zrealizowała w ostatnich latach dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego tamtejszy samorząd pozyskał blisko 8 mln zł, a z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich blisko 3 mln zł, w tym na gospodarkę ściekową 2,1 mln zł, na małe projekty – 842 tys. zł.

Wójt Lipnika Józef Bulira podkreśla, że zrealizowane inwestycje w ostatnim okresie programowania były planowane pod kątem zaspokojenia najważniejszych potrzeb lokalnej społeczności i znacznie podniosły standard życia mieszkańców tej wiejskiej gminy. W ostatnich latach m.in. przebudowano wiele dróg gminnych – dofinansowanie z RPO wyniosło łącznie 3,2  mln zł. Lipnik ma również nowoczesną oczyszczalnię ścieków, do której niebawem będzie podłączać mieszkańców Gołębiowa. Jest już po przetargu na kanalizację miejscowości Kurów. Całkowite dofinansowanie obydwu inwestycji z PROW wynosi 2,1 mln zł. Włostów, jako największa miejscowość, już wcześniej miał wykonaną kanalizację. Teraz za 4,5 mln zł zgodnie z pre-umową  gmina będzie realizować duży projekt – termomodernizację dwóch szkół, w Lipniku i Włostowie, ośrodka zdrowia, domu kultury, przedszkola.

Udało się też wykonać sporo mniejszych zadań. Zbudowano w Lipniku amfiteatr z zapleczem socjalnym, infrastrukturą, wyremontowano i zmodernizowano świetlicę w Leszczkowie, powstały w wielu miejscowościach place zabaw, boiska sportowe, miejsca rekreacyjne, wypoczynkowe, stanowiska na grill. Realizowano projekty „miękkie” z Programu Kapitału Ludzki, wspierano kulturę, prowadzono zajęcia z indywidualizacji nauczania, wyrównywania szans, wydano książkę o przyczółku sandomierskim. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z kilkoma innymi gminami z terenu powiatu ostrowieckiego realizuje projekt „Wspólna sprawa”. Jego uczestnicy zdobywają nowe zawody i są w nich zatrudniani, uczestniczą z rodzinami w różnych festynach.

– Cieszę się, że Lipnik i inne gminy z powiatu opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego mogły być w tym ostatnim okresie programowania wsparte dodatkowymi środkami, co ułatwia życie mieszkańcom i zmienia obraz tych terenów – podsumowuje członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.