18.06.2023. Tokarnia. „jawor U źródeł Kultury” 2023 / Fot. Jarosław Kubalski Radio Kielce

“Jawor u źródeł kultury 2023”. Święto kultury ludowej – w Świętokrzyskiem

W Kielcach i Tokarni odbywał się II Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury 2023 r.” – prezentacja utalentowanych śpiewaków, kapel ludowych, zespołów pieśni i tańca, artystów malarzy i rzeźbiarzy, animatorów kultury ludowej. W Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni w niedzielę 18 czerwca podsumowano imprezę, wręczono także nagrody laureatom konkursu. W spotkaniu w Tokarni wzięli udział m.in. marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Mieczysław Gębski i radny Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury” jest promocja polskiej kultury ludowej, pokazanie jej różnorodności oraz wzmacnianie tożsamości narodowej. Cel ten jest realizowany poprzez konkursy regionalne „Jawor u źródeł kultury”, przeprowadzane przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia. Laureatów wybiera profesjonalne jury składające się z ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą twórczością ludową. Są to między innymi muzykolodzy, historycy sztuki, etnografowie. W pierwszym etapie konkursu Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia wybierają swoich laureatów. Reprezentują oni swoje regiony na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury” w Kielcach i Tokarni.

Pierwszego dnia festiwalu, w sobotę ulicami Kielc przeszedł barwny korowód , składający się z artystów i twórców ludowych z całej Polski. Artyści wystąpili w strojach ludowych charakterystycznych dla swoich rodzimych regionów. Kielczanie mieli okazję podziwiać talent uczestników festiwalu podczas koncertu „Świętokrzyscy artyści gościom ” na Placu Artystów w centrum miasta.
Drugi dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury” odbył się w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Festiwal rozpoczęła uroczysta msza święta na placu przed zabytkowym kościołem z Rogowa, z oprawą muzyczną nabożeństwa w wykonaniu zespołów i kapel ludowych, występujących w tradycyjnych strojach. Po mszy uczestnicy festiwalu przeszli w rozśpiewanym korowodzie przed scenę, na której odbyła się część główna Festiwalu.
Podczas kilkugodzinnego koncertu wystąpili laureaci konkursów regionalnych przeprowadzonych przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia. Zwycięzcom Festiwalu zostały wręczone nagrody finansowe, statuetki i dyplomy. Laureatami tegorocznej edycji Festiwalu zostali Wiera Niczyporuk – reprezentant Polskiego Radia Białystok, Kapela Agopsowicza – reprezentant Polskiego Radia dla Ciebie, Grupa Wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – reprezentant Polskiego Radia Białystok oraz Czesław Adamczyk – reprezentant Polskiego Radia Kielce.

Odwiedzający Tokarnię mieli także okazję podziwiać tradycyjne ludowe rękodzieło i sztukę ludową, odwiedzając przygotowane stoiska. Nie brakło również smakowitych, przygotowanych według tradycyjnych receptur, specjałów kuchni ludowej. Były także warsztaty plastyki obrzędowej, które dla najmłodszych prowadzili pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej, dzieci zaproszono także do zabaw dawnych – cymbergaja, zośki czy toczenia fajerki.
W gali festiwalowej w Tokarni wzięli udział m.in. wiceminister sportu Anna Krupka, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, senator Krzysztof Słoń, poseł Mariusz Gosek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, radny Sejmiku Marcin Piętak, starosta kielecki Mirosław Gębski.

fot. Ogólnopolski Festiwal Kultury Ludowej “Jawor u źródeł kultury”