Jednostki OSP włączone do systemu

 30 września dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa świętokrzyskiego był dniem szczególnym. Dziś bowiem zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 30 września dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa świętokrzyskiego był dniem szczególnym. Dziś bowiem zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku. Jego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze. KSRG realizuje swoje zadania poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji.
 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

 Teraz do grona jednostek ratowniczych będą również należeć: Ochotnicza Straż Pożarna z Grzymały (gm. Tuczępy), Ochotnicza Straż Pożarna z Gierczyc oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Krobielic (gm. Klimontów).
  Na terenie województwa świętokrzyskiego działają 193 jednostki, włączone do KSRG. Mają one znacznie większe możliwości pozyskiwania funduszy na wyposażenie oraz umundurowanie, ale także rozszerza się zasięg ich działań. Są one bowiem wysyłane do zdarzeń nie tylko w swojej gminie, ale także na terenie całego województwa.

Źródło: www.echodnia.eu ; Foto: www.straz.kielce.pl