Mazowsze

Jędrzejowski festiwal pod znakiem wielkich rocznic

 „Czego podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością” – pisał w Jędrzejowie bł. Wincenty Kadłubek w Kronice Polskiej. Koncert  pt. „Rozważania o historii Polski mistrza Wincentego Kadłubka”, w 800. lecie przybycia do Jędrzejowa i 100. lecie odzyskania niepodległości rozpocznie tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Jędrzejów 2018. Inauguracja już 7 lipca o godz. 19 w klasztorze OO. Cystersów.

Festiwal ma ponad 20 lat tradycji, wśród innych imprez wyróżnia się tym, iż obok muzyki sakralnej i klasycznej promuje polską historię, kulturę i patriotyzm. Koncerty festiwalowe upamiętniały m.in. powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, rodziców św. Jana Pawła II, 1050 rocznicę chrztu Polski, św. Brata Alberta.  Dyrektorem artystycznym jest Robert Grudzień, twórca ogólnopolskich projektów „Spotkania z historią i sztuką”.

Fragmenty „Kroniki Polskiej” odczytają aktorzy Jerzy Trela i Wojciech Trela. W części muzycznej wystąpi Jędrzejowski Chór Miejski pod dyrekcją Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz. W kolejne wakacyjne soboty publiczność tłumnie odwiedzająca festiwalowe koncerty będzie miała okazję wysłuchać polskiej muzyki wokalnej, chóralnej i instrumentalnej a także wybrać w muzyczne podróże po Europie. Atrakcją będzie też spotkanie ze znanym polskim aktorem Maciejem Zakościelnym, który w spektaklu słowno-muzycznym wcieli się w postać kapitana WP Karola Wojtyły, ojca papieża Polaka.
Przypomnijmy „Modlitwa, która dotyka Ojczyzny” to opowieść o walkach o odzyskanie niepodległości, zagrożeniu przez Sowietów w roku 1920 ale także o mądrym wychowaniu w duchu wiary, patriotyzmu, nauki i sportu, jakie ukształtowało św. Jana Pawła II.

Kulminacją festiwalu będzie uroczysty koncert w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości da PZLPiT „Mazowsze” pod dyr. Jacka Bonieckiego. W ten sposób zespół będzie także obchodził 70.lecie istnienia a koncert odbędzie się pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Natomiast w niedzielę 26.08.na finał  festiwalu i z okazji uroczystości odpustowych w Klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie wystąpią Alicja Węgorzewska – mezzosopran i Robert Grudzień – organy, fortepian. Koncert dedykowany będzie św. Janowi Pawłowi II w 40 rocznicę pontyfikatu papieskiego oraz bł. Wincentemu Kadłubkowi.

Organizatorami festiwalu są: Opactwo Cysterskie w Jędrzejowie, Jędrzejowskie Towarzystwo Kulturalno- Naukowe, Urząd Miasta w Jędrzejowie, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

 

Lokalizacja