Muzeum Okręgowe W Sandomierzu

„Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza” za tydzień w Muzeum Zamkowym

W środę 31 maja br. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na wernisaż wystawy pt. „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”, przygotowaną we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Biblioteką Diecezjalną w Sandomierzu i parafią rzymsko-katolicką w Klimontowie. Spotkanie zaplanowano na godz. 11.00.

Wystawa „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”, zorganizowana przez zespół Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, jest pierwszą w historii polskiego muzealnictwa wystawą monograficzną poświęconą biografii słynnego siedemnastowiecznego kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Ten wybitny dyplomata, będący zarazem wzorem magnata – męża stanu, urodził się w Sandomierzu, w podsandomierskim Ossolinie miał swoją główną wiejską rezydencję, a w pobliskim Klimontowie został pochowany. Był jednak również ściśle związany z Warszawą, gdzie wzniósł wspaniały pałac, znany potem jako Pałac Sandomierski (późniejszy pałac Brühla, zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej, którego odbudowa razem z Pałacem Saskim jest planowana do 2030 r.).

Wystawa w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu ma na celu przypomnienie tej wybitnej postaci z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podkreśla ona zarazem ogólnopolski, a nawet międzynarodowy wymiar sandomierskiego dziedzictwa historycznego, którego Ossoliński jest integralną częścią.

Partnerami projektu, którzy użyczają nam swoich obiektów, są: Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, parafia rzymsko-katolicka w Klimontowie.

Ponadto, partnerem merytorycznym wystawy jest Pałac Saski Sp. z.o.o., który współtworzy część ekspozycji poświęconej Pałacowi Brühla.
Wystawa została objęta honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau.