Dscf0827

Jubileusz OSP w Jakubowicach

W uroczystości jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach, gmina Ożarów, uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, radna Sejmiku Ewelina Bień oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik.
– Ochotnicze Straże Pożarne to jest wkład waszej służby, poświęcenia, waszego czasu, który musi być wsparty pomocą samorządów – mówił przewodniczący Arkadiusz Bąk. – Dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną, dzięki finansowemu wkładowi samorządów, głównie gminnych, może istnieć Ochotnicza Służba. Dla pana burmistrza i wszystkich samorządów, które wspierają OSP, serdeczne podziękowania również od nas, samorządu województwa.
Przewodniczący Arkadiusz Bąk podziękował prezesowi OSP w Jakubowicach i przekazał mu Medal 20-Lecia Województwa Świętokrzyskiego.
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik życzył strażakom wszystkiego najlepszego, zdrowia, wytrwałości w służbie. – Prawie 100 lat liczy wasza historia, to obraz trudu, znoju, nieprzespanych nocy, stresu, niepokoju – przypomniał. – Nastaje też czas świętowania, wspominania, dziękowania. Dzisiejsze święto jest hołdem dla trudu i poświecenia ludzi, którzy żyją według zasady: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Dziękujemy za to, że jesteście w ciągłej gotowości niesienia pomocy.
Radna Sejmiku, Ewelina Bień, zażartowała, ze za mundurem panny sznurem, chociaż nigdy sama nie była w stroju strażackim jak pan przewodniczący. – Wiem, czym ta praca się charakteryzuje i życzę wam wytrwałości , tyle samo powrotów co i wyjazdów – powiedziała. – I cierpliwości waszych domowników, bo wiem, co to znaczy czekać na mężczyznę i prosić Boga o to, by wrócił bezpieczny do domu.
Grupa druhów otrzymała podczas uroczystości Złote i Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaki „Strażak wzorowy”, odznaczenia „Za wysługę lat” .
Burmistrz Ożarowa i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Opatowie, Marcin Majcher podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystości. Pokłonił się przede wszystkim członkom OSP w Jakubowicach za to, że przez wiele lat starają się aktywnie uczestniczyć w działalności strażackiej, Wiesławowi Chmielewskiemu za kultywowanie tradycji legionowych.

Galeria zdjęć