Img 8124

Kadrówka wkroczyła do Kielc

Uczestnicy LIV. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej dotarli do Kielc. Zakończył się organizowany po raz 39. po wojnie przemarsz, upamiętniający wydarzenia z 1914 roku, gdy strzelcy I Kompanii Kadrowej na rozkaz Józefa Piłsudskiego wymaszerowali z krakowskich Oleandrów w kierunku Warszawy, przekraczając granice zaboru rosyjskiego, wkraczając do Kielc, dając nadzieję na odzyskanie wolności. Konsekwencją „Kadrówki” było powstanie Legionów Polskich, aktywnie walczących o odzyskanie niepodległości podczas I wojny światowej. W poniedziałek 12 sierpnia, w uroczystościach powitania uczestników marszu w Kielcach i spotkaniu pod pomnikiem Czwórki Legionowej oraz pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i Andrzej Pruś przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku w historycznym marszu, w 105. rocznicę wydarzeń z udziałem oddziałów strzeleckich, w trasę wyruszyło około 350 osób – żołnierze, harcerze, młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, uczniowie ze szkół imieniem Józefa Piłsudskiego, członkowie stowarzyszeń kultywujących tradycje legionowe, piechurzy i ułani.
Trasa wiodła z Krakowa przez Michałowice, gdzie w 1914 r. strzelcy Piłsudskiego obalili słupy graniczne zaborów austriackiego i rosyjskiego, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chęciny do Kielc.
Marsze to nie tylko forma uczczenia odwagi i bohaterstwa uczestników szlaku bojowego 1914 roku, ale też możliwość spotkania się ludzi, związanych z czynem niepodległościowym w duchu Józefa Piłsudskiego, interesujący sposób na aktywne poznawanie polskiej historii, naukę samodzielności, odpowiedzialności, sprawdzian dojrzałości. Jego uczestnicy otrzymują pamiątkowe odznaki. W tym roku maszerowali pod nowym sztandarem, poświęconym podczas inauguracyjnych uroczystości w kaplicy na Wawelu. Komendantem marszu, po raz 4., był Dionizy Krawczyński prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Jodła”.
Uczestnicy marszu  złożyli kwiaty na grobach poległych legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojskowym przy ul. Ściegiennego. Komendant, pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny u zbiegu ulic Krakowskiej i Spacerowej w Kielcach złożył meldunek o przybyciu Marszu do miasta. W uroczystościach powitania z udziałem mieszkańców Kielc uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wojskowych, kombatanci.

Marsz odbywał się pod patronatem narodowym prezydenta RP Andrzeja Dudy. List od prezydenta, kierowany do uczestników Marszu odczytał Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. – Cieszę się, że marsz gromadzi tak wielu Polaków różnych pokoleń, tak wielu młodych. Jestem przekonany, że tak, jak ludzie z tamtego niewielkiego oddziału, z którego po 1914 r. zrodziła się niepodległa Polska, tak dzisiejsi uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej przekażą dalej swoje umiłowanie Ojczyzny, ideały które bliskie były sercom żołnierzy marszałka Józefa Piłsudskiego – mówił minister Kolarski. – Szczególne miejsce zajmuje tu odwaga myślenia o Polsce, w perspektywie jej przyszłości i możliwości wcielenia w czyn tego, co z pozoru może wydawać się trudne, lub niemożliwe. Taką odwagę mieli legioniści, taką odwagę macie dzisiaj wy, idący marszem – dodał minister.

Honorowy komendant marszu, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał rolę, jaką dziś “Kadrówka” może odgrywać w kształtowaniu postaw patriotycznych i odpowiedzialności u młodego pokolenia. – Marsz nie kończy się dzisiaj. Macie iść w swoje środowiska i nieść dalej idee niepodległościowe. Trzeba połączyć przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. My mamy tamto pokolenie strzeleckie, które maszerowało 105 lat temu ku wolności, traktować jako starszych kolegów. To jest ogromne zobowiązanie – mamy być wierni tym samym ideałom, jakim byli wierni oni, na szlaku bojowym, i w imię tych ideałów wychować następne pokolenia: w szacunku do polskości, wolności, niepodległości – podkreślił minister.

Wyróżniającym się uczestnikom Marszu oraz szczególnie zasłużonym w krzewieniu postaw patriotycznych wręczono “Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, medale “Pro Bono Poloniae” i “Pro Patria”. Podczas uroczystości w Kielcach odznaczono także uczestników marszu, którzy przeszli 120-kilometrowy szlak Kadrówki trzykrotnie, dziesięciokrotnie i dwudziestopięciokrotnie.

Marsz zakończył się i został uroczyście rozwiązany na placu Zamkowym przed dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich, gdzie w 1914 r. znajdowała się kwatera Józefa Piłsudskiego i jego sztabu.