Festiwal Wędrowania – Bodzentyn 2009

12-14 czerwca, Bodzentyn

Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Świętokrzyski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” przy współpracy z międzyszkolnym kołem PTTK w Starachowicach zapraszają miłośników turystyki pieszej i rowerowej na II Festiwal Wędrowania – Bodzentyn 2009, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2009 roku w samym sercu Gór Świętokrzyskich – Bodzentynie i okolicach.

Formuła imprezy łączy w sobie trzy elementy – turystykę, kulturę oraz edukację ekologiczną. Turyści piesi będą wędrować najbardziej malowniczymi trasami w Górach Świętokrzyskich. Pierwsza z nich prowadzi czerwonym szlakiem z Ciekot przez górę Radostowa do Świętej Katarzyny, a następnie niebieskim szlakiem Święta Katarzyna – Bodzentyn. Druga trasa prowadzi zielonym szlakiem z Łącznej przez Bukową Górę, Psary do Bodzentyna.

Główną bazą i miejscem docelowym większości wędrówek jest Plac Zamkowy w Bodzentynie w bezpośredniej bliskości Ruin Zamku Biskupów Krakowskich z XIV wieku. Na placu zamkowym będzie wydzielone miejsce do biwakowania oraz rozpalenia ogniska. Organizatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanych przewodników turystycznych na trasach rajdów pieszych i rowerowych. Ze względu na ograniczenia związane z przejazdem przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego prosimy rezerwować miejsce na niedzielny rajd rowerowy, zgłaszając swój udział na adres: kultura@bodzentyn.ugm.pl.

Program:

12 czerwca – piątek

Dąbrowa Dolna koło Bodzentyna:
godz. 17:00 – Łysogórska Baśń Wędrowna – Stowarzyszenie „Odnowica”, Teatr pod Lnianym Niebem, goście – Dąbrowa Dolna obrzeża ŚPN

godz. 20:00 – Monodrum – Radosław Nowakowski – Leśniczówka Dąbrowa Dolna 1; Otwarcie autorskiej wystawy Radosława Nowakowskiego „Wyprawa do Liberlandii”

13 czerwca – sobota

Łączna
godz. 11:00 – happening w Łącznej przed wyruszeniem na trasę rajdu pieszego

godz. 11:30 – rajd pieszy na trasie Łączna – Bukowa Góra – Psary – Bodzentyn

Ciekoty
godz. 11:00 – happening w Ciekotach przed wyruszeniem na trasę rajdu pieszego

godz. 11:30 – rajd pieszy na trasie Ciekoty – Św. Katarzyna – Bodzentyn

Bodzentyn
godz. 12:00 – rajd rowerowy na trasie Bodzentyn – Św. Katarzyna – Kakonin (około godz. 13:30 gry terenowe w Kakoninie koło zabytkowej chałupy) – Bieliny – Nowa Słupia – Wola Szczygiełkowa – Bodzentyn (52 km). Po południu na terenie Bodzentyna wędrują szczudlarze, przylatują motoparalotniarze z Piotrem Krupą, wicemistrzem świata na czele; wszyscy przychodzą (przyjeżdżają, przylatują) na plac zamkowy w Bodzentynie, gdzie będzie ognisko i miejsce na rozbicie namiotów

godz. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – interaktywne, teatralne akcje uliczne w wykonaniu Praktyków Kultury – Rynek Górny w Bodzentynie

godz. 15:00–19:00 – projekt Nomadzi Kultury Alicji i Jacka Hałasów – ruiny zamku w Bodzentynie, budowanie Jurty, warsztaty tańców w kręgu, pieśni wędrownych śpiewaków, dziadów, lirników, podróże w czasie i przestrzeni, śladami ludowych grajków – polskich, żydowskich, cygańskich

godz. 20:00 – wspólne ognisko oraz wieczór piosenki turystycznej

14 czerwca – niedziela

Wiącka Kapkazy
godz.12:00-20:00 – Glinokół Świętokrzyski – Kapkazy Szkoła Wrażliwości – Wiącka Kapkazy

Bodzentyn
godz. 15:00 – rowerowy rajd zaczynający się na Placu Zamkowym w Bodzentynie na trasie Bodzentyn – Psary – zbiornik w Wilkowie – Grabowa – Św. Katarzyna – Biały Gościniec – Wola Szczygiełkowa – Bodzentyn. Odcinek rajdu prowadzący Białym Gościńcem jest jedną z najpiękniejszych tras prowadzących przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego i normalnie jest niedostępny dla turystów. Na potrzeby festiwalu Dyrektor ŚPN wyraża zgodę na jednorazowy przejazd Białym Gościńcem.

godz. 21:00 – Klinika Lalek i Włodzimierz Kiniorski – spektakl plenerowy ruiny zamku w Bodzentynie

Festiwalowi towarzyszy wystawa „Wyprawa do Liberlandii” Radosława Nowakowskiego w pracowni Artysty Dąbrowa Dolna 41.

Z uwagi na wymóg ograniczenia liczby osób biorących udział w niedzielnym rajdzie rowerowym w dniu 14 czerwca, prosimy o rejestrowanie się uczestników drogą elektroniczną pod adresem kultura@bodzentyn.ugm.pl

Informacje: Jan Pałysiewicz, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, tel. (0 41) 311 55 11, wew. 32

Szczegółowe informacje na stronach: www.hasarapasa.info, www.odnowica.neostrada.pl[url], [url]www.bodzentyn.ugm.pl, www.wokollysejgory.pl