Konkurs Wielkanocny

Koprzywnica Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy zaprasza do udziału w II Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży. Do 2 kwietnia do MGOKiS można przynosić własnoręcznie wykonane tradycyjną metodą palmy wielkanocne lub pisanki. Na zwycięzców czekają nagrody!
Prace będzie można oglądać na wystawie w Domu Kultury. Najpiękniejsze zostaną zaprezentowane na Zamku Sandomierskim podczas Śniadania Wielkanocnego 4 kwietnia.