Międzyszkolny Przegląd Form Muzycznych “BEMOL 2009”

25 kwietnia, Ośrodek Kultury “Białogon”

Ośrodek Kultury “Białogon”  25 kwietnia 2009 roku o godz. 11  organizuje X edycję Międzyszkolnego Przeglądu Form Muzycznych “BEMOL 2009”.

Przegląd ma na celu rozwijanie zainteresowań kulturotwórczych, popularyzację samodzielnego muzykowania oraz śpiewania w środowisku szkolnym w tym również piosenek o tematyce harcerskiej, obozowej i turystycznej. Organizatorzy imprezy chcą promować młodych wykonawców z naszego regionu oraz prezentować ich dorobek artystyczny.

Przegląd skierowany jest do młodych artystów-amatorów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zgłoszonych przez szkołę. Laureaci festiwali i innych form konkursowych ze znacznymi osiągnięciami powyżej szczebla miejskiego nie biorą udziału w przeglądzie