“Przyjaciel Szydłowa” i “Pasjonat Małej Ojczyzny”

29 marca, Szydłów

W Szydłowie 29 marca odbędzie się uroczystość II edycji nadania tytułów: “Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”.

Tytułem honorowym “Przyjaciel Szydłowa” może zostać osoba, która nie zamieszkuje na terenie gminy Szydłów i angażuje się w promocję gminy Szydłów w mediach ogólnopolskich. Organizuje lub sponsoruje na trenie gminy imprezy, wydarzenia kulturalne i sportowe. Pretendent do tytułu musi także wspierać rozwój gminy Szydłów poprzez aktywność w instytucjach publicznych oraz brać udział w imprezach kulturalnych i sportowych na zasadach uczestnictwa i gościa.

Natomiast tytułem honorowym “Pasjonat Małej Ojczyzny” może zostać wyróżniona osoba zamieszkującą na terenie gminy Szydłów albo związana obecnie lub w przeszłości z gminą i wyróżniającą się pozytywnie sposobem życia, aktywnością w pracy społecznej na rzecz środowiska i mieszkańców gminy, o nieskazitelnej postawie moralnej.

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagród Gminy Szydłów “Przyjaciel Szydłowa” i “Pasjonat Małej Ojczyzny” w skład, której wchodzą, przewodniczący Kapituły, wójt gminy Szydłów oraz przewodniczący Rady Gminy Szydłów.