“Rok Przedszkolaka” w PBW w Kielcach

do 31 maja

Książki, materiały audiowizualne oraz inne pomoce metodyczne związane z edukacją przedszkolną prezentuje wystawa “Rok przedszkolaka”, którą oglądać można w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Ekspozycja wpisuje się w szereg działań organizowanych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowejroku szkolnego 2008/2009 Rokiem Przedszkolaka.

Materiały (pozycje zwarte i ciągłe) tematycznie związane z obchodami Roku Przedszkolaka zostały ułożone według następujących zagadnień: 
Wychowanie przedszkolne w Polsce w XXI wieku, 
Nauka już w przedszkolu,
Edukacja przez zabawę,
Praca z sześciolatkami,
Integracja w przedszkolu,
Znaczenie edukacji przedszkolnej w przygotowaniu dziecka do szkoły,
Wspomaganie rozwoju przedszkolaków.   

 Ekspozycja prezentuje także materiały audiowizualne zgromadzone w Wydziale Audiowizualnym i pracowni ICiM PBW. Są to płyty z nagraniami muzycznymi, słuchowiska dla dzieci, filmy, komputerowe programy edukacyjne i inne pomoce metodyczne dla nauczycieli. 

Organizator wystawy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza do odwiedzenia ekspozycji szczególnie nauczycieli przedszkoli i studentów kierunku wychowanie przedszkolne.

 Wystawę oglądać można do 31 maja. Przedsięwziecie stanowi część projektu pod nazwą „Rok Przedszkolaka w Świętokrzyskim 2008/2009 – Baśniowa Kraina Edukacji”realizowanego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenie Inicjatyw Biznesowych i Edukacyjnych w Kielcach.