2

„Rodzinny Rajd Rowerowy”

1 maja, Kazimierza Wielka

1 maja 2009 roku w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się „Rodzinny Rajd Rowerowy”. Trasa rajdu: Kazimierza Wielka (Rynek) – Dalechowice – Kazimierza Wielka. Warunkiem uczestnictwa jest sprawny rower, dobry stan zdrowia, oświadczenie uczestnictwa oraz w przypadku uczestników  niepełnoletnich – zgoda rodziców wraz z oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w takiej formie turystycznej. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom ubezpieczenie.

Zgłoszenia przyjmuje Kzimierski Ośrodek Kultury do dnia 20 kwietnia, ul. 1 Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 041 35 21 201.

2