Świętokrzyska Nagroda Kultury – nabór wniosków

do 10 września

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że do 10 września 2014 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Świętokrzyska Nagroda Kultury jest przyznawana co roku przez Zarząd Województwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego. Wśród jej laureatów jest wielu znakomitych artystów, pisarzy i animatorów kultury. Nagroda jest wręczana co roku podczas inauguracji sezonu kulturalnego i jest dwustopniowa. Nagrody I stopnia przyznawane są za szczególne osiągnięcia o charakterze międzynarodowym lub całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast nagrody II stopnia za osiągnięcia o charakterze ogólnopolskim. Zarząd Województwa może przyznać także wyróżnienia za osiągnięcia o szczególnym charakterze dla rozwoju kultury w regionie

Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje kultury, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, związki  lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, fundacje i przedstawiciele środowisk twórczych.

Zgłoszenia należy przesyłać (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 25-516 Kielce , Al. IX Wieków Kielc 3.

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa Nr 1129/08Data dołączenia 2014-08-19, att505770_uchwala_nr_112908_zarzadu_wojewodztwa2.doc

Formularz wnioskuData dołączenia 2014-08-19, att505771_formularz_wniosku2_2.doc