Szkolenia dla samorządowców

ŚARR

 Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. zaprasza pracowników Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych oraz Urzędów Marszałkowskich z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego oraz śląskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Wsparcie edukacyjne dla pracowników samorządowych sposobem wzmacniania zdolności administracyjnej samorządów”. Partnerem Projektu jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Tematy szkoleń:
– Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
– Budżet JST i jego charakter prawny
– Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w procedurze legislacyjnej
– Procedury komunikacyjne w procesie legislacyjnym
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem organizacji szkoleń: tel. 0/41 344 33 16 lub 343 80 31, e-mail:sarr@sarr.org.pl.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.