V Konecki Przegląd Kapel i Solistów-Instrumentalistów Ludowych

sierpień, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich organizuje w sierpniu V Konecki Przegląd Kapel i Solistów-Instrumentalistów Ludowych. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do końca lipca 2009 roku.

Celem konkursu jest m.in.: upowszechnianie dorobku twórców ludowych, popularyzacja regionalnego folkloru poprzez oryginalne prezentacje muzyczne oraz ożywienie amatorskiego ruchu środowisk ludowych poprzez możliwość zaprezentowania uzdolnień muzycznych. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać: opracowanie muzyczne prezentowanych utworów, poziom wykonania, autentyzm i oryginalność prezentacji, dobór repertuaru i instrumentów, pierwiastek humoru, przyśpiewki ludowe. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną statuetki Janka Muzykanta .