V Powiatowe Targi Edukacyjne

27 marca, Busko – Zdrój

27 marca 2009 r. w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju, przy ul. Kusocińskiego 3 odbędą się V Powiatowe Targi Edukacyjne.

Podczas tegorocznych targów swoją ofertę edukacyjna przedstawią wszystkie prowadzone przez Powiat Buski ogólnodostępne szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. Na Targach nie zabraknie też jednostek szkolnictwa specjalnego tj. Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Busku – Zdroju i Broninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Swoją ofertę – skierowaną do uczniów szkół zawodowych – zaprezentuje także Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju.

W trakcie targów uczniowie, nauczyciele i rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i logopedycznej, których udzielać będą pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju. Gimnazjaliści będą mogli także zbadać swoje predyspozycje zawodowe. Doradcy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju udzielą również zainteresowanym nauczycielom porad w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.