Karol Prostak, sylwetka na tle widoku zbiornika wodnego

Karol Prostak

Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego III kadencji.

Pochodzi ze Starachowic, od najmłodszych lat angażuje się społecznie w życie lokalnej społeczności. Ukończył I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, w którym pełnił dwa razy funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uzyskał tytuł Finalisty XLVIII Olimpiady Geograficznej. Aktualnie studiuje psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był Radnym X Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Jest członkiem Stowarzyszenia Rozprawy o Europie. Koordynuje projekty międzynarodowe, wymiany zagraniczne, panele dyskusyjne, debaty, angażuje się również w życie uczelni. Interesuje się podróżami i wszystkim co związane z człowiekiem i jego życiem w społeczeństwie.