Kazimierz Kotowski na ostatniej sesji w Opatowie

Kazimierz Kotowski na ostatniej sesji w Opatowie

W poniedziałek, 27 października w Opatowie odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, który wspólnie z burmistrzem Andrzejem Chanieckim podziękował radnym za współpracę i wręczył im dyplomy z podziękowaniem.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski nawiązał do obchodzonych w tym roku jubileuszy, miedzy innymi 25-lecia zmian ustrojowych. Przypomniał, że kończy się okres programowania 2007-2013 wydłużony o 2 lata, a także kolejna, szósta kadencja samorządu.
– W tym wyścigu, zabieganiu przed dniem weryfikacji pamiętajmy, że 17 listopada też wstanie słońce, trzeba będzie obok siebie żyć i funkcjonować – przypomniał Kazimierz Kotowski. – Trzeba podziękować tym, którzy solidnie pracowali, a nie wracać, wyciągać sytuacje, które są trudne. Pozwalam sobie na tę wypowiedź, bo to moje miasto i tak będę go traktował niezależnie od tego, gdzie jestem i jakie piastuję funkcje czy stanowiska. Kończymy ten rok, kadencję, podsumowujemy osiągnięcia, rożne są opinie, odczucia, ale prawda jest jedna. To, co zostało zbudowane, wbudowane w ziemię, stworzone, to nowe, dobre podstawy do następnego okresu. To pozostanie i nikt tego ze sobą nie weźmie.   
          
Burmistrz Andrzej Chaniecki przypomniał, że gmina w obecnej kadencji pozyskała ze środków unijnych 20 mln, w tym 1,6 mln zł z Kapitału ludzkiego. Podziękował za współpracę Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, wojewodzie, staroście. Pracował w samorządzie, by wspólnie budować, a nie z kimkolwiek walczyć, by poprawiać relacje między ludźmi.  – Niewątpliwie pomagała mi w Kielcach obecność marszałka Kazimierza Kotowskiego, chociażby z psychicznego punktu widzenia – powiedział burmistrz. –  Wiedziałem, że mam swojego człowieka z gminy. Zawsze koszula jest bliższa ciału. Za to, panie marszałku, chciałem serdecznie podziękować.