Kazimierz Kotowski z wizytą w Krzemionkach

Kazimierz Kotowski z wizytą w Krzemionkach

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski przebywał na terenie neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Obiecał wsparcie działań dyrekcji i powiatu ostrowieckiego w staraniach o wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

– Do Krzemionek zawsze przyjeżdżam z wielkim sentymentem i przyjemnością – powiedział po spotkaniu Kazimierz Kotowski. – A jeśli do tego możemy wesprzeć działania, które służą upamiętnieniu ważnego miejsca nie tylko dla ludzi w regionie, ale i w kraju, na świecie, zachowaniu go dla następnych pokoleń w stanie nienaruszonym, zabezpieczeniu, to jest to nie tylko przyjemność, to zaszczyt i splendor. Zawsze wszystko to, co wiąże się i wiązało z historią naszego kraju, naszych ziem, naszego regionu było dla mnie ważne i drogie.
Kazimierz Kotowski nawiązał do rozmów, które prowadził ze starostą ostrowieckim Zbigniewem Dudą i dyrektorem Muzeum Historyczno-Archeologicznym Włodzimierzem Szczałubą. Określił je jako twórcze i ważne. Wyraził uznanie dla dyrektora za dotychczas włożony wkład pracy, by Krzemionki Opatowskie znalazły się na liście miejsc bardzo ważnych dla kultury światowej. – Będziemy pomagać i zastanawiać się nad tym, jak przygotować kolejne obszary działania – obiecał. – Chcemy wspierać je stosownymi środkami finansowymi, oczywiście korzystając z możliwości, które daje nam wspólne myślenie, tworzenie planów.
Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda podkreślił, że Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach jest perłą w koronie powiatu ostrowieckiego, województwa świętokrzyskiego i Europy. Nigdzie nie ma tak dobrze zachowanej kopalni neolitycznej. Podobny obiekt w Belgii jest w dużo gorszym stanie. Dlatego tak ważne jest, by promować to, co najlepsze. – Przy tak dobrej współpracy z panem marszałkiem, przy tak dobrych spotkaniach jak dzisiejsze jestem przekonany, że nasz Rezerwat Archeologiczny będzie znacznie mocniej  promowany – powiedział starosta. –  A dążenie do wpisania Krzemionek na Listę UNESCO to naprawdę bardzo ważna i bardzo nobilitująca inicjatywa.
Zbigniew Duda podziękował Kazimierzowi Kotowskiemu za zrozumienie, za dobre i poważne podejście do inicjatyw powiatu i muzeum. Wyraził też uznanie dyrektorowi za pracę wykonywaną z pasją i sercem dla Krzemionek, powiatu, województwa świętokrzyskiego.     

                         ,