Img 5741

Kielczanie oddali cześć uczestnikom powstania 1944

1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w stolicy województwa świętokrzyskiego odbyły się uroczystości w Kościele Garnizonowym oraz pod pomnikiem na skwerze im. Szarych Szeregów. Kielczanie mogli też obejrzeć sceny z powstania warszawskiego podczas rekonstrukcji historycznej, która miała miejsce na ul. Sienkiewicza. O 17.00, przy włączonych syrenach oddaliśmy cześć bohaterom warszawskiej ulicy sierpnia 1944.

Oficjalne uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania odbyły się w Kościele Garnizonowym. Po zakończeniu mszy świętej jej uczestnicy złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem Szarych Szeregów w intencji powstańców, uczestniczących w walkach. Samorząd województwa świętokrzyskiego reprezentował przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. W uroczystościach wziął udział także dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak. Przewodniczący Sejmiku podkreślał, że wszyscy biorcy udział w powstaniu, bez względu na jego tragiczny finał, byli zwycięzcami. – Syreny rozbrzmiały w godzinie “W”, oznaczającej wolność, oznaczającej wybór dla młodych Polaków, którego dokonali świadomie dowódcy i żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, przystępując do walki o Warszawę i o wolną Polskę. Dziś dla nas to wielkie szczęście, że są z nami wciąż powstańcy, nisko wam się kłaniam i dziękuję za to, co robiliście. Bez waszej walki i przelanej krwi, bez waszej ofiary nie cieszylibyśmy się z tego dnia, ze swobody, tak jak dzisiaj – powiedział Andrzej Pruś.

W Kielcach w przygotowanie uroczystości włączył się Instytut Pamięci Narodowej. Wraz z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii imienia 13. Pułku Ułanów Wileńskich, dyrekcja kieleckiej delegatury IPN przygotowała inscenizację historyczną pt. „Gloria Victis – Godni Pamięci. Powstanie Warszawskie 1944-2019”. Ulica Sienkiewicza w Kielcach na kilka godzin zmieniła się w okupowaną Warszawę – były barykady powstańcze, broniący ich powstańcy i atakujące oddziały niemieckie. Było też obozowisko, gdzie przechodnie mieli okazję posłuchać piosenek powstańczych, poznać broń, umundurowanie z okresu II wojny światowej, pojazdy.

 

Punktualnie o 17.00, w godzinie “W”, gdy wybuchło powstanie w Warszawie, kielczanom o rocznicy przypomniały syreny alarmowe.