Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Kilometry nowej kanalizacji

Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków – to główny cel projektu, który przy wsparciu unijnych funduszy realizuje gmina Nowa Słupia. Obradujący w środę, 27 lipca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o zwiększeniu o 7 mln 80 tys. zł do kwoty 21 mln 860 tys. zł wartości dofinansowania ze środków unijnych projektu „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Słupia”. 

– Inwestycja jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, które łączy potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz wymagania względem ochrony środowiska naturalnego. Na obszarach, na których istnieje sieć kanalizacyjna i wodociągowa, nie ma ryzyka zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i gruntowych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Cieszę się, że na takie przedsięwzięcia podnoszące standard życia mieszkańców i walory ekologiczne naszych gmin przeznaczane są unijne środki.

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jeziorko (o łącznej długości około 7,21 km) oraz Dębno w systemie grawitacyjno-tłocznym (o łącznej długości około 7,18 km), a także budowę oczyszczalni ścieków w obrębie geodezyjnym Mirocice, tłoczni ścieków i rurociągu tłocznego w Starych Baszowicach, sieci wodociągowej z Mirocic do Jeziorka (o długości 1,42 km) z hydrofornią sieciową i zbiornikami wyrównawczymi oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Starej Słupi. Powstanie również stacja uzdatniania wody oraz kanalizacja na ulicy Chełmowej w Nowej Słupi (2,47 km).

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć