Klinika Hematologii i Transplantologii ŚCO wstrzymuje przyjęcia

Wstrzymane przyjęcia do Kliniki Hematologii, call-center czynne do godz.15.00, pozostała część Świętokrzyskiego Centrum Onkologii pracuje normalnie.

Po potwierdzeniu kolejnych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, od dnia 5 października 2020 r. wstrzymane do odwołania zostały przyjęcia do leczenia stacjonarnego oraz w trybie jednodniowej chemioterapii w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku. Poradnie hematologiczne działają w ograniczonym zakresie (świadczenia oraz teleporady). Wstrzymany do odwołania jest również program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla pacjentów onkologicznych. W ograniczonym zakresie pracuje Zakład Rehabilitacji (nie będą czynne gabinety ambulatoryjne w budynku Z). Do dnia 9 października 2020 r. skrócone zostały godziny pracy call-center Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (poniedziałek – piątek 7.00-15.00). Pozostałe kliniki, poradnie i diagnostyka ŚCO pracują w trybie normalnym.