Drewniane Rzeźby Dwóch Ptaków

KOLEJNA EDYCJA DOROCZNEJ NAGRODY „GWIOZDA ŁOWICKO”

Do 30 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Gwiozda Łowicko”. Burmistrz Miasta Łowicza organizuje konkurs od 2011 roku. Wyróżnienie dedykowane jest osobom fizycznym lub prawnym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, np. rzeźby, pieśni ludowej, tańca, koronkarstwa, malarstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrzędowej, plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, sztuki ludowej, itp.


Nagroda jest przyznawana raz w roku w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury ludowej, na wniosek, z którym mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Pl. Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz, w terminie do 30 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski, składane na załączonym formularzu, powinny zawierać uzasadnienie w postaci wyszczególnienia osiągnięć.

Ogłoszenie i wręczenie nagród „Gwiozda Łowicka” odbędzie się we wrześniu br. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu:

Pliki do pobrania

  • Uchwała Rady Miasta w Łowiczu w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody pn. Gwiozda Łowicko (plik w formacie pdf o rozmiarze 77 kB) – pobierz uchwałę
  • Formularz wniosku (plik w formacie pdf o rozmiarze 142 kB) – pobierz skan formularza

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).