Sprzęt

Kolejne pieniądze na sprzęt dla szpitali

Nowa aparatura do diagnozowania i leczenia białaczki dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, aparat RTG – dla Szpitala św. Rafała w Czerwonej Górze, nowa karetka – dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Prawie półtora miliona złotych – to kolejna transza dotacji na doposażenie marszałkowskich szpitali w nowoczesny sprzęt. O przekazaniu pieniędzy zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

– Mamy świadomość, że nowy sprzęt medyczny, nowszej generacji, zapewnia pacjentom dokładniejszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie. Stąd nasze decyzje o systematycznym doposażaniu szpitali – podkreśla marszałek Adam Jarubas.

Najwięcej pieniędzy w ramach uruchamianych dotacji dla szpitali wojewódzkich trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze. Lecznica otrzyma 720 tys. złotych na zakup aparatu RTG. Dotacja to 85 proc. wartości zakupu, pozostałą kwotę szpital wyasygnuje z własnego budżetu. Zakup nowego aparatu RTG pozwoli na wymianę już wyeksploatowanego sprzętu, ale także na rozszerzenie zakresu wykonywanych badań.
Z kolei Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach otrzyma 330 tysięcy złotych na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek. Aparatura będzie służyła pacjentom oddziałów hematoonkologicznych.
270 tysięcy złotych z rozdzielonej dzisiaj dotacji dla marszałkowskich lecznic trafi do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Pieniądze są przeznaczone na zakup potrzebnej szpitalowi karetki transportowej. Uzupełni ona już wykorzystywany tabor – jedną własną karetkę, jedną dzierżawioną ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Każda z nich wykonuje miesięcznie ok. 600 transportów pacjentów do innych placówek medycznych w kraju i na terenie województwa, a także pomiędzy obiektami szpitala na Czarnowie.
Pieniądze otrzyma także Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – przyznane 120 tysięcy złotych przeznaczone jest na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody i studni głębinowej, co poprawić ma parametry uzdatnianej wody.
Przyznane kwoty stanowią 85 proc. wartości całego przedsięwzięcia, pozostała część stanowi tzw. wkład własny, który placówki ”wykładają” z własnych budżetów.
– Mamy świadomość, że nowoczesny sprzęt zapewnia pacjentom dokładniejszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie. Dlatego systematycznie wymieniamy aparaturę medyczną w naszych szpitalach i uzupełniamy ją o sprzęt najnowszej generacji – podkreśla marszałek Adam Jarubas. – W tym roku na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakupy nowoczesnej aparatury medycznej, Zarząd Województwa przeznaczył dla wojewódzkich szpitali 24 miliony 160 złotych. W poprzednich dwóch latach były to kwoty: 8,4 mln w 2017 i 14 mln zł w 2016 roku.

Iwona Sinkiewicz- Potaczała, rzecznik prasowy marszałka

Lokalizacja