Uroczystość Podpisania Umów Na Projekty Termomodernizacyjne (7)

Kolejne projekty termomodernizacyjne z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

Zielona energia i czyste powietrze – to główne założenia projektów, które współfinansowane będą z instrumentu REACT-UE. Dla regionu świętokrzyskiego zarezerwowano w ramach pierwszej transzy tego programu blisko 74 mln zł. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski popisali siedem umów na dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach REACT-EU projektów związanych z efektywnością energetyczną. Ogólna wartość wsparcia tych przedsięwzięć to 18 mln 684 tys. zł.

Kwotę 73,7 mln zł wprowadzono do nowej, dwunastej osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – „REACT-UE dla Świętokrzyskiego”. Podpisane dziś  umowy dotyczą projektów w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – W wyniku realizacji projektów znacznej poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, co przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji budynków oraz do zredukowania emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ramach projektów zaplanowano m.in. kompleksową termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia na energooszczędne oraz systemów ciepłowniczych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – wylicza marszałek.

Z kolei wicemarszałek Marek Bogusławski przypomina, że – REACT-EU to unijne wsparcie dla regionów w okresie przejściowym między dwiema perspektywami finansowymi. Projekty realizowane w ramach REACT-EU muszą się zakończyć do grudnia 2023 roku. Cieszymy  się, że te środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia z obszaru energetyki, które służą zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych dla środowiska oraz podnoszeniu efektywności energetycznej – podkreśla wicemarszałek.

Realizowany przez Gminę Nowy Korczyn projektKompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn – etap I” otrzymał  790 tys. zł dofinansowania z UE. Zadanie zakłada kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 832m2 (remiz w miejscowościach Brzostków i Stary Korczyn), pełniących funkcje społeczne i ratownicze. Prace będą polegały m.in. na modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródła zasilania, modernizacją oświetlenia, montażem instalacji PV (OZE), dokompensacji zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia, dociepleniu ścian piwnic, stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymianie drzwi, okien, rur, montażu zaworów podpionowych i wymianie grzejników.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego – Termomodernizacja budynków oświatowych” – to zadanie, które otrzymało z UE 1 mln 891 tys. zł dofinansowania. Polegało będzie na zwiększeniu efektywności energetycznej trzech budynków oświatowych: internatu i budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. W ramach projektu planowana jest m.in: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u. – powietrzne pompy ciepła zasilane z instalacji PV, izolacja ścian zewnętrznych farbą termiczną, montaż instalacji fotowoltaicznych.

Gmina Sadowie zrealizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie- etap II”. Na ten cel pozyskano  dofinansowanie w wysokości  1 mln  510 tys. zł. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Sadowie, Łężyce, Wszechświęte i Szczucice. Konsekwencją realizacji projektu będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Sadowie. W ramach projektu planowana jest m.in: modernizacja instalacji c.o. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji OZE.

Gmina Wilczyce otrzymała 4 mln 708 tys. zł na realizację projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wilczyce w latach 2021-2022”. Zakłada on kompleksową termomodernizację energetyczną pięciu budynków użyteczności publicznej – remiz OSP/świetlic wiejskich w Łukawie, Pęczynach, Darominie, budynku SP Łukawy i obiektu po byłej szkole w Radoszkach (obecnie świetlica wiejska). W ramach projektu planowana jest m.in: modernizacja instalacji c.o., docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji OZE.

„Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz” to zadanie, na realizację którego trafi 3 mln 704 tys. zł dofinansowania z UE. Projekt obejmie kompleksową termomodernizację pięciu budynków użyteczności publicznej, pełniących funkcje społeczne i ratownicze na terenie gminy Małogoszcz o łącznej powierzchni 5383m2. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków: LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu, Domu Ludowego w Zakruczu, Domu Ludowego w Żarczycach Małych, OSP Leśnica oraz OSP Złotniki. Prace będą polegały m.in. na modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródła zasilania, modernizacji oświetlenia, montażu instalacji PV (OZE), dokompensacji zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia, dociepleniu ścian piwnic, stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianie drzwi, okien rur i grzejników oraz montażu zaworów podpionowych.

5 mln 518 tys. zł trafi do Gminy Zawichost, która zrealizuje projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Mowa o budynkach: Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz świetlicy w Wyspie. Planowany zakres prac obejmuje m.in: modernizację instalacji c.o., docieplenie, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację oświetlenia.

Z kolei działający na terenie gminy Nagłowice Instytut Dygasińskiego pozyskał 561 tys. zł dofinansowania na realizację projektu „Głęboka termomodernizacja budynku byłej szkoły w Nowej Wsi wykorzystywanym przez Instytut Dygasińskiego”. Zadanie zakłada termomodernizację budynku dzierżawionego przez fundację. Zaplanowano tu m.in: modernizację instalacji c.o. oraz c.w.u., docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji OZE.

Galeria zdjęć