Kolejne środki dla publicznych placówek medycznych w regionie

Kolejne środki dla publicznych placówek medycznych w regionie

Około 1 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości trafi do świętokrzyskich jednostek ochrony zdrowia. Dzisiaj Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podpisał z dyrektorami placówek umowy w tej sprawie. W wydarzeniu udział wziął Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz ukierunkowany został na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Jego celem jest również udzielanie szeroko rozumianego wsparcia instytucjom i organizacjom, które zajmują się pracą na rzecz osób pokrzywdzonych.

– Zdecydowałem o rozszerzeniu formuły działalności Funduszu Sprawiedliwości właśnie po to, by pomoc dla placówek, a także służb ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych była możliwa – mówił Zbigniew Ziobro. Minister przypomniał, że odbiorcą środków z Funduszu jest także Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Umowa z placówką podpisana została niespełna miesiąc temu. Fundusz wspiera również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ w ponad 60 proc. przypadków na miejscu wypadku drogowego jako pierwsza pojawia się OSP. – Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało już ponad 100 mln zł na zakup odpowiedniego wyposażenia dla strażaków ochotników – dodał.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek znaczył, że w ubiegłym roku środki z Funduszu Sprawiedliwości przekazywane na rzecz ofiar przemocy trafiły do 98 gmin województwa świętokrzyskiego. – Otrzymali je praktycznie wszyscy, którzy o takie pieniądze aplikowali. Dziś otrzymamy kolejne środki finansowe o łącznej kwocie około 1 mln złotych, na specjalistyczny sprzęt medyczny, który ratuje zdrowie i życie – mówił Mariusz Gosek. – Pieniądze na ten cel trafiły już także do o Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, co daje sumę ponad 5 mln złotych dla publicznych placówek medycznych w regionie świętokrzyskim. Dziękujemy za to wsparcie – mówił.

Pieniądze otrzyma: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Publiczny Szpital Powiatowy w Opatowie, umowa podpisana została także z Miastem i Gminą Skalbmierz.

– To jednostki, które reprezentują różny poziom i stopień reagowania na zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę pomoc – dodała Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach umów zawartych z Funduszem placówki kupią m.in.: sprzęt do rehabilitacji, aparat do znieczulania oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Lokalizacja