Img 5150

Kolejne umowy z RPO. Wsparcie dla gmin i stowarzyszeń

Marszałek Andrzej Bętkowski i  wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 ze Skarżyskiem-Kamienną, Rudą Maleniecką oraz Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną. – Cieszymy się że możemy wspierać obszar społeczny, bo trzy z tych umów właśnie tego dotyczą, oraz inwestycję w modernizację oświetlenia w Skarżysku – Kamiennej. W sumie to ponad 11 mln złotych dofinansowania – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.


Prawie 7 mln złotych otrzymało Skarżysko- Kamienna na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Koszt całej inwestycji to ponad 8 mln 700 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenta realizacja tego projektu przyniesie miastu same korzyści.
– Ta inwestycja jest nam bardzo potrzebna. Przyniesie oszczędności dla budżetu, bo zamontowanie oświetlenia LED znacznie zredukuje zapotrzebowanie na energię. To oznacza również zmniejszenie emisji CO2, czyli poprawę jakości powietrza – wyliczał Konrad Kronig, prezydent Skarżyska – Kamiennej. A marszałek Bętkowski, mieszkaniec Skarżyska dodał, że nowe oświetlenie spowoduje poprawę bezpieczeństwa w mieście.
Trzy z podpisanych umów dotyczą sfery społecznej – pomocy dla osób niepełnosprawnych i młodzieży z najuboższych rodzin.
– Dla nas jest to bardzo ważne, żeby te osoby aktywizować i otaczać opieką, żeby nie czuły się zapomniane, ale żeby czuły wsparcie ze strony samorządów gmin i województwa. A środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel jest bardzo dużo – powiedziała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację projektu „Nowa jakość codzienności, rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych” otrzymała prawie 3 mln złotych dofinansowania. W ramach tego projektu pomocą objęte zostanie 92 osoby niesamodzielne, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym z gmin: Masłów, Pacanów i Oksa.
– Tym projektem wpisujemy się w nowy trend technicznie nazywany deistytucjonalizajcą. To są takie rozwiązania, które częściowo bazują na działaniach zorganizowanych placówek typu rodzinne domy pomocy czy też mieszkania chronione, przy zachowaniu aktywności tych osób na ile to jest możliwe. To jest także pomoc dla ich opiekunów, którzy zyskują czas dla siebie w czasie zajęć ich podopiecznych. Ważne jest także, to że ci ludzie przebywając czasowo w takim domu, nie zrywają całkowicie kontaktu ze swoim środowiskiem rodzinnym – powiedział ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację projektu „Mieszkanie treningowe krokiem milowym do samodzielności” otrzymało prawie 800 tys. złotych. Jego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatów opatowskiego i sandomierskiego w usamodzielnieniu się.
– Idea jest taka, aby te osoby w mieszkaniach treningowych, pod okiem opiekunów nauczyły się samodzielnie żyć. W domach rodzinnych zwykle są wyręczone nawet w podstawowych czynnościach przez rodziców, tu będą musiały poradzić sobie same. To będzie ich droga do samodzielności – stwierdził Kazimierz Dyka, prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Ponad 450 tys. złotych dofinansowania otrzymała gmina Ruda Maleniecka na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”. Jego celem jest wsparcie rodzin z gminy w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia w ramach zajęć pozalekcyjnych.
– Świetlica będzie czynna codziennie od 12 do 20. Dzieci będą miały zapewnioną pomoc min. w nauce i uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, a także będą miały organizowane zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe- powiedział Leszek Kuca, wójt Rudy Malenieckiej.
Realizacja tego projektu rozpocznie się we wrześniu tego roku i potrwa 3 lata.

Galeria zdjęć