Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski, Marszałek Andrzej Bętkowski, Szef Zespołu Eksperckiego Roman Wojcieszek

Kolejny krok w stronę budowy zbiornika Bzin

W ciągu najbliższych 10 lat w środkowej i południowej Polsce ma zostać zbudowanych 19 zbiorników wodnych, pełniących funkcje gromadzenia wody na wypadek suszy, zabezpieczania terenów przed zalaniem w przypadku powodzi, powodowanych m.in. deszczami nawalnymi. Wśród tych inwestycji znalazł się także zbiornik Bzin, zlokalizowany na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej. Będzie on trzykrotnie większy od znanego zalewu Rejów. Z inicjatywy marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego powołano Zespół koordynacyjno-ekspercki ds. budowy Bzina. W spotkaniu powołującym członków Zespołu wziął udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

 

 – Problem suszy i retencji jest kluczowy dla Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury, zdajemy sobie sprawę z tego, że ten problem w Polsce, również w regionie świętokrzyskim się nasila – wyjaśniał goszczący w Kielcach minister Grzegorz Witkowski. – W Świętokrzyskiem z jednej strony są bardzo duże niedobory wody, wymagające odbudowania bilansu wodnego, by magazynować wodę opadową. Z drugiej strony notowane są intensywne deszcze nawalne i gwałtowne opady, powodzie roztopowe. Tu również budowa zbiorników wodnych mogłaby pomóc mieszkańcom wielu regionów naszego kraju. Chcemy wybudować 19 średnich i dużych zbiorników retencyjnych, 3 stopnie wodne oraz ponad 200 km budowli hydrotechnicznej na dolnej Wiśle. Koszt do 2030 r. szacowany jest wstępnie na 12 mld zł – dodał minister.

Jak zaznaczył minister Grzegorz Witkowski, przygotowanie dokumentacji i wykonanie takiego typu zbiorników wodnych to procesy bardzo czasochłonne i kosztowne. Jednak odszkodowania wypłacane za straty, poniesione w wyniku klęsk żywiołowych, a także poniesione koszty społeczne są o wiele wyższe.

Kluczowym dla naszego województwa elementem tego projektu będzie zbudowanie przeciwpowodziowego, retencyjnego, rekreacyjnego i energetycznego (z małą elektrownią wodną) zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej. Dziś w Kielcach powołany został Zespół koordynacyjno-ekspercki ds. budowy Bzina. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele Wód Polskich, Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

– Inwestycja została wpisana do dokumentów strategicznych rozwoju województwa jako jedna z kluczowych, co oznacza, że niezmierne ważne jest zapewnienie jej przeprowadzenia a także, wcześniej, przygotowania dokumentacji technicznej – potwierdził marszałek Andrzej Bętkowski. – Zaplanowano dofinansowanie na poziomie 12 mln euro. Mając doświadczenie z realizacji innych dużych przedsięwzięć zdecydowałem, że konieczne jest powołanie Zespołu eksperckiego, pomagającego i wspierającego w przygotowaniu dokumentacji, a później ewentualnie również w jego wcielaniu w życie. Przewodniczącym Zespołu został Roman Wojcieszek.

Jak dodał marszałek Andrzej Bętkowski, zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2027 roku.

– Musimy być gotowi na to, że przy tak dużej inwestycji mogą pojawić się rozmaite problemy, zarówno związane z kwestiami środowiskowymi, jak i własności gruntów, geodezyjne itp. – powiedział przewodniczący Zespołu Roman Wojcieszek. – Projektowany zbiornik Bzin będzie 3-krotnie większy od znanego wszystkim skarżyszczanom Zalewu Rejowskiego.

Budowa zbiornika Bzin, według wstępnych kosztorysów, ma kosztować 80-90 mln zł. Większość pieniędzy ma pochodzić z budżetu państwa, częściowo źródłem finansowania mają być środki UE.

Galeria zdjęć