Kolekcja Deskurów – najcenniejszym księgozbiorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Kolekcja Deskurów – najcenniejszym księgozbiorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Książki określane kolekcją Deskurów, które są częścią zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przyjęte zostały do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. W ten sposób kielecka placówka znalazła się w nielicznym gronie bibliotek posiadających unikatowe zasoby, mające dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Z tej okazji we wrotek, 28 lutego, w Kielcach gościł Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej oraz Stanisław Deskur, prawnuk założyciela Biblioteki Sancygniowskiej, z której pochodzi księgozbiór. W wydarzeniu uczestniczyli: Grzegorz Świercz, przewodniczący Edukacji, Kultury i Sportu oraz  Jacek Kowalczyk i Małgorzata Kowalińska, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Część zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przyjęta do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, to księgozbiór Biblioteki Sancygniowskiej, której podstawy tworzył Andrzej Deskur właściciel Pałacu w Sancygniowie, położonego w powiecie pińczowskim.

– Nasza droga do Narodowego Zasobu Bibliotecznego miała dwa wymiary: formalno-prawny i symboliczny. Pierwszy polegał na odpowiednim przygotowaniu dokumentów dotyczących zbiorów. Drugi związany jest z niezwykle cenną tradycją biblioteczną regionu – mówił Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Do Narodowego Zasobu Bibliotecznego zaliczane są zbiory mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, unikatowe i mające dużą wartość historyczną, naukową, kulturalną lub artystyczną. Zbiory te podlegają szczególnej ochronie, której wymogi określone są w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

– To rzeczywiście szczególny i uroczysty moment dla biblioteki. Bo tylko siedem bibliotek w Polsce należy do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kiecach jest jedyną biblioteką wojewódzką w kraju, która została zaliczona do tego grona. Do niedawana do zasobu należała tylko Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa. W ubiegłym roku grono to powiększyło się o pięć kolejnych placówek – mówił Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Kolekcja Deskurów to 2677 pozycji przejętych po drugiej wojnie światowej z majątku rodzinnego Pałacu Deskurów w Sancygniowie. W bibliotece w Kielcach znalazły się polskie i obce starodruki z XVI i XVII wieku oraz polska i obcojęzyczna literatura z XIX i XX wieku. Księgozbiór pierwotnie liczył koło 6 tys. egzemplarzy, ponad połowa z nich zaginęła.

– Myślę, że możemy z zadowoleniem patrzeć na to, jak biblioteka kielecka uszanowała zbiory, mimo że uległy one dużemu uszczerbkowi. Jestem pełen uznania i cieszę się, że kolekcja została tak ciekawie i dokładnie skatalogowana – mówił Stanisław Deskur, prawnuk założyciela Biblioteki Sancygniowskiej.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zaliczone zostały do Narodowego Zasobu Bibliotecznego na mocy rozporządzenia z 16 września 2016r.

www.wrota-swietokrzyskie.pl