Komisja ds. Odznaki Honorowej wybrała nominowanych

Komisja ds. Odznaki Honorowej wybrała nominowanych

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji do spraw Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Do tegorocznej edycji wpłynęło 25 wniosków w tym: 14 dla osób fizycznych oraz 11 dla osób prawnych. Podczas spotkania podjęte zostały decyzje o udzieleniu rekomendacji kandydatom do nadania tego wyróżnienia.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego, nadawaną osobom fizycznym i podmiotom, którzy swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego. Od 2013 r. uhonorowanych zostało 38 osób i podmiotów.

W tegorocznej edycji odznaki wpłynęło łącznie 25 wniosków w dwóch kategoriach, spośród których komisja wybrała ośmiu nominowanych.

– Dokonanie dobrego wyboru, spośród tak wielu zacnych kandydatów, to wyzwanie dla kapituły, ale taki jest charakter tego odznaczenia. Otrzymują je osoby czy instytucje szczególne, a tych w naszym regionie nie brakuje – zaznacza przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. – Liczba zgłoszonych kandydatów świadczy o tym, że ranga tej nagrody jest duża i wciąż rośnie, co bardzo nas cieszy – dodał przewodniczący.

Wszyscy nominowani otrzymali pozytywną rekomendację marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Nadanie odznak wybranym osobom i podmiotom odbędzie się na początku grudnia podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa.

 

Wśród kandydatów zgłoszonych do nadania Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku znaleźli się:

Artur Bielecki, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,

Artur Barański, pierwszy dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

Marian Plech, aktywny działacz społeczny gminy Mniów, Stowarzyszenie „Aktywni PLUS”,

Michał Ślusarz, prezes Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci,

Sławomir Kopacz, wójt Gminy Bieliny,

Józef Dzikowski, prezes Honorowy Związku Sybiraków – Oddział Wojewódzki Kielce,

Robert Zbigniew Jaworski, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny,

Jacek Szczepanik, franciszkanin, nauczyciel religii, duszpasterz, społecznik,

Marzena Bernat, wójt Gminy Brody,

Sylwia Dobrosielska, studentka, autorka 13 publikacji naukowych, prelegentka licznych konferencji naukowych,

Anna Krystyna Grajko, wójt Gminy Łubnice,

Mariusz Olszewski, poseł III kadencji Sejmu RP, założyciel Komitetu Obrony Województwa Kieleckiego „Moje Kielce-Nasza Kielecczyzna”,

Marek Głowacki, radny Rady Miasta Kielce III kadencji, wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Województwa Kieleckiego „Moje Kielce-Nasza Kielecczyzna”,

Krzysztof Lipiec, poseł na Sejm RP V,VI, VII i VIII kadencji, senator IV kadencji,

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie, jedna z największych krajowych producentów działających w branży mleczarskiej,

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie, zajmuje się nauką tańca nowoczesnego wśród dzieci i młodzieży,

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku, istnieje ponad 100 lat, odgrywa znacząca rolę w życiu społecznym i kulturalnym gminy,

Zespół Śpiewaczy „NOWOWSIANKI” przy KGW Nowa Wieś, działa prężnie organizując dla lokalnej społeczności liczne imprezy, z jego inicjatywy powstała świetlica wiejska,

Gmina Wiślica, bogata historia, zabytki, liczne inwestycje,

Miasto i Gmina Morawica, należy do najlepszych samorządów w Polsce, co potwierdzają liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia,

Caritas Diecezji Kieleckiej, działa od 30 lat niosąc pomoc potrzebującym,

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A., ważne miejsce na gospodarczej mapie regionu, gdzie rodzi i rozwija się biznes,

Koło Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki”, pielęgnuje tradycje kulturowe, promując swoją „małą ojczyznę”,

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, jedna z najstarszych instytucji sportowych w Świętokrzyskiem, działa od 91 lat,

Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach, od 35 lat odgrywa rolę kulturotwórczą, inspirującą młodych twórców, docenianą w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Lokalizacja