Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także kultury fizycznej i sportu.

Skład Komisji:

  1. Przewodnicząca Komisji – Agnieszka Buras
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Paweł Krakowiak
  3. Tadeusz Kowalczyk
  4. Maciej Gawin
  5. Renata Janik
  6. Grzegorz Świercz
  7. Marek Strzała
  8. Leszek Wawrzyła
  9. Jolanta Tyjas