Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także kultury fizycznej i sportu.

Skład Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji – Leszek Wawrzyła
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Paweł Krakowiak
  3. Agnieszka Buras
  4. Tadeusz Kowalczyk
  5. Maciej Gawin
  6. Renata Janik
  7. Grzegorz Świercz
  8. Marek Strzała
  9. Jolanta Tyjas