Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także kultury fizycznej i sportu.

Skład Komisji:

Agnieszka Buras – Przewodnicząca Komisji
Paweł Krakowiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tadeusz Kowalczyk
Maciej Gawin
Renata Janik
Grzegorz Świercz
Marek Strzała
Leszek Wawrzyła
Jolanta Tyjas