ZdjĘcie Na Slider

Komisja Europejska z wizytą u Beneficjentów RPOWŚ 2014-2020

9 listopada 2018r. przedstawiciele Komisji Europejskiej odwiedzili miejsca, gdzie realizowane są inwestycje, które zostały wsparte środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Goście z Komisji Europejskiej: Wolfgang Munch, Katarzyna Szumielewicz i  Anna Modzelewska reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO: Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Janusz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odwiedzili miejsca realizacji projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miedziana Góra oraz Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gminy Miedziana Góra.
Odwiedzili również koneckich przedsiębiorców realizujących, dzięki wsparciu środkami RPOWŚ 2014-2020 innowacyjne projekty , tj. Orizzonte Polska” Sp. z o. o – Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń, a także „Fullmet” Ciepliński Wojciech – Uruchomienie produkcji metalowych szpic iniekcyjnych poprzez wykonanie prac budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej odwiedzili także Gminę Radoszyce,gdzie zapoznali się z efektami realizacji projektu pn. Poprawa dostępu do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, realizowanego przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach oraz spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami gminy, korzystającymi z infrastruktury przedszkolnej wybudowanej w ramach projektu, pn. Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia, realizowanego przez Gminę Radoszyce.

116
Wizyta w przedszkolu w Radoszycach