Komisja Statutowa zatwierdziła zmiany w Statucie

Komisja Statutowa zatwierdziła zmiany w Statucie

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej Sejmiku. Podczas obrad radni przyjęli poprawki do statutu oraz zatwierdzili projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego. Obrady odbyły się z udziałem wicemarszałek Renaty Janik, członka Zarządu Mariusza Goska i Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku Województwa.


Ja zaznaczył przewodniczący komisji radny Sławomir Gierada Statut Województwa Świętokrzyskiego w obecnym kształcie został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa oraz stał się bardziej klarowny. Zatwierdzone przez radnych zmiany miały charakter techniczny. Pierwsza zmiana dotyczyła podpisywania przez Zarząd Województwa informacji, deklaracji i stanowisk, które są podejmowane w formie uchwał, druga odnosiła się do reprezentacji Zarządu Województwa.

Podczas obrad członkowie komisji zadeklarowali gotowość do dalszych prac nad Statutem Województwa.

Galeria zdjęć

Lokalizacja