Posiedzenie Komitetu Monitorującego Rpo, Widok Na Zarząd Województwa Fot. Radio Kielce

Komitet Monitorujący RPOWŚ. Między dwiema unijnymi perspektywami

Jak wydatkujemy unijne fundusze w kończącej się perspektywie Unii Europejskiej, jakie są najważniejsze unijne założenia na lata 2021 – 2027 i jakie szanse dla naszego regionu stwarza instrument REACT EU – to najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020. W posiedzeniu, które 15 lutego w formule hybrydowej odbyło się w Filharmonii Świętokrzyskiej, wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie – Renata Janik i Marek Bogusławski.

– Z ostatnich danych wynika, że kontraktacja RPOWŚ jest na poziomie 91 proc., z beneficjentami podpisanych zostało już 4344 umów na łączną kwotę unijnego dofinansowania sięgającą prawie 5,5 mld zł. To dobry wynik, świadczący o sprawnym zarządzaniu środkami unijnymi. W skali ogólnopolskiej daje to naszemu regionowi wysoką, szóstą pozycję – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

W znakomitym tempie realizowana jest także część RPOWŚ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– W osiach priorytetowych 8, 9 i 10 przeprowadzono do tej pory 217 naborów, kontraktacja kształtuje się na poziomie prawie 94 proc., co przekłada się na 1182 umowy i 1,36 mld zł wkładu UE – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Pandemia koronawirusa, nie zahamowała wdrażania RPO, co więcej – spora część działań zarówno w sterze gospodarki, jak i zdrowia, została skierowana na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

– W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie przedsiębiorców przeznaczyliśmy 334, 8 mln zł, z czego aż 258, 8 mln zł – na pożyczki płynnościowe – podkreślił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Placówki służby zdrowia otrzymały już 51 mln zł unijnego wsparcia, głównie na zakup sprzętu niezbędnego do diagnozowania i leczenia chorych na koronawirusa.

– Szacujemy, że z projektów realizowanych w ramach EFS skorzystało 261, 5 tys. osób. Należy również wspomnieć, że z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowywane zostały także działania związane z zapobieganiem skutkom COVID-19 na łączną kwotę 156,8 mln zł – dodała Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podsumowaniu dotychczasowego wdrażania RPO towarzyszyły rozważania na temat rozpoczynającej się właśnie nowej unijnej perspektywy.
Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, do naszego województwa trafi w ramach programu regionalnego 1,106 mld euro, czyli 5,2 proc. z podstawowej puli środków. W przeliczeniu na jednego mieszkańca świętokrzyskiego jest to kwota około 891 euro, co daje nam pierwsze miejsce w kraju. Jest więc z czego się cieszyć, ale gra toczy się jeszcze o rezerwę, którą ministerstwo podzieli podczas negocjacji kontraktu programowego. Władze samorządowe województwa świętokrzyskiego zabiegają o dodatkowe fundusze w wysokości 444 mln euro, mają bowiem konkretne propozycje, jak wykorzystać te pieniądze, zarówno na projekty twarde, infrastrukturalne, jak i miękkie, o charakterze społecznym.

Zanim jednak beneficjenci skorzystają z funduszy z nowego unijnego rozdania, wsparcia będzie można szukać w instrumencie REACT EU, który jest pomostem pomiędzy dwiema perspektywami finansowymi UE. To kolejne wsparcie dla regionów, które będzie miało kluczowe znaczenie w trzech najbliższych latach dla odbudowy gospodarki dotkniętej skutkami kryzysu spowodowanego przez koronawirusa oraz pobudzenia inwestycji. Województwo świętokrzyskie w ramach pierwszej transzy środków REACT EU otrzyma ponad 70 mln zł, które zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców i placówek służby zdrowia.

fot. Radio Kielce, fotografie własne

Galeria zdjęć