Komunikat Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczący naboru wniosków na dotacje obrotowe dla przedsiębiorców

W związku z licznymi głosami dotyczącymi problemów, jakie zaistniały w trakcie naboru na dotacje obrotowe dla firm poszkodowanych w czasie pandemii koronawirusa, pragniemy zapewnić, że intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem zaistniałej sytuacji.

Przyjmujemy z pokorą głosy przedsiębiorców, zarówno krytyczne, jak i te, które potwierdzają słuszność podjętej przez Zarząd Województwa decyzji o anulowaniu naboru. Awaria systemu komputerowego spowodowała, że kilka tysięcy przedsiębiorców nie miało dostępu do strony internetowej, a tym samym firmy te nie mogły złożyć wniosku o dofinansowanie. W naszej ocenie równe szanse w tym konkursie powinny umożliwić wszystkim zainteresowanym firmom złożenie wniosków bez względu na ostateczny wynik naboru.

Pragniemy wyjaśnić kilka kwestii, które budzą duże emocje:

  • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego udało się uzgodnić z Komisją Europejską kwotę 40 milionów złotych na dotacje obrotowe dla firm. Te pieniądze zostały przeniesione z innych ważnych zadań (również inwestycyjnych) po to, żeby wspomóc firmy w trudnej sytuacji. Zasady i sposób podziału tych środków były negocjowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską. Warunek co najmniej 30% strat w przedsiębiorstwie to nie pomysł województwa świętokrzyskiego, ale założenia programu pomocy, uzgodnionego na szczeblu rządowym z Unią Europejską.
  • W każdym z regionów, poza województwem mazowieckim, podstawowym kryterium wyboru jest czas złożenia wniosku. Przykładowo w województwie lubelskim (gdzie konkurs również był powtarzany) wpłynęło około 15 tysięcy wniosków w ciągu kilku sekund trwania naboru. O wyborze projektów decydował czas jego przyjęcia. Podobna sytuacja miała miejsce w województwie dolnośląskim, podlaskim, pomorskim i innych. Niektóre województwa dokonują niewielkich modyfikacji kryteriów (np. podniesienie progu strat z 30 do 50%). My również wprowadziliśmy taką modyfikację wymagając strat powyżej 30% w dwóch kolejnych miesiącach roku.
  • Wysokość dotacji przypadającej na firmę jest wyliczana w oparciu o tzw. „stawki jednostkowe”, co oznacza, że ilość zatrudnionych pracowników służy wyłącznie do wyliczenia wielkości dotacji. Nie ma natomiast możliwości żądania utrzymania przez firmę zatrudnienia w kolejnych miesiącach. Jedyny wskaźnik, jaki możemy zastosować to utrzymanie firmy na rynku w okresie 3 miesięcy i to jest warunek stosowany w każdym województwie.
  • Staraliśmy się zapewnić równe szanse dla wszystkich przedsiębiorców poszkodowanych w czasie pandemii koronawirusa. To jednak nie tylko branża turystyczna, ale również: gastronomia, hotelarstwo, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, spa, organizatorzy imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, działalność twórcza w obszarze kultury i rozrywki, organizacja i obsługa targów, kongresów, wystaw, konferencji, szkoleń, imprez okolicznościowych, prowadzenie spotkań, klubów (np. tanecznych), basenów, siłowni, klubów fitness, prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów, nagrań video. To również działalność bibliotek, muzeów, archiwów, działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. W obiektach powyżej 2000 m2 wprowadzono czasowy zakaz handlu tekstyliami, wyrobami odzieżowymi, obuwiem, meblami, sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym i agd, artykułami piśmiennymi i księgarskimi. Te branże w czasie pandemii nie mogły funkcjonować. To nie tylko turystyka, to szereg firm z różnych obszarów przedsiębiorczości, które oczekują naszej pomocy. To również osoby prowadzące jednoosobową działalność, które nie mają kapitału zapasowego, z którego mogą korzystać w czasach kryzysu, to jednoosobowe firmy, które nie przetrwają bez pomocy, bez względu na branżę, w jakiej działają.

W ostatnich dniach poza krytyką spotkaliśmy się również z licznymi głosami przedsiębiorców, wspierającymi nasze stanowisko. Takie osoby rzadko wypowiadają się na forach internetowych z obawy przed hejtem i wyzwiskami. Te osoby jednak dzwonią do nas, piszą maile i z cierpliwością oczekują na organizację kolejnego naboru. Dziękujemy za te głosy. Są dla nas równie ważne, jak głosy krytyczne. Dziękujemy również za uczciwość i bezinteresowną sympatię.

Przyznajemy, że nie przewidzieliśmy tak dużego obciążenia systemu, którego nie wytrzymały nasze serwery. Przyznajemy, że nasze założenia i analizy ryzyka okazały się w tym wypadku błędne. Przyznajemy, że nie spodziewaliśmy się tak ogromnej skali strat, jakie zgłosili przedsiębiorcy.

Wyciągamy wnioski z tego trudnego i bolesnego dla nas doświadczenia. Intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem strony technicznej naboru tak, aby system był w stanie obsłużyć kilkanaście tysięcy wniosków w bardzo krótkim czasie. Pomagają nam w tym specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej. Planujemy, że ponowne uruchomienie aplikacji nastąpi 13 sierpnia. Wtedy też opublikujemy ogłoszenie o nowym naborze. Niestety, przedsiębiorcy ponownie będą musieli wypełnić wnioski.

Ze względu na ograniczenia prawne nie możemy do nowego naboru wykorzystać już zapisanych w aplikacji wniosków. Formularz wniosku nieznaczenie się zmieni ale nadal będzie bardzo prosty do wypełnienia.

Obecnie przygotowujemy nieco zmienione kryteria wyboru projektów do akceptacji Komitetu Monitorującego, następnie musimy uzyskać zgodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i podjąć uchwałę Zarządu Województwa. Staramy się, aby kwestie techniczne i proceduralne zostały ostatecznie wypracowane właśnie do 13 sierpnia. Planowane otwarcie naboru to nie wcześniej niż 19 lub 20 sierpnia (termin jest uzależniony od uzyskania akceptacji kryteriów przez Komitet Monitorujący).

Modyfikacja kryteriów dotyczyć będzie podzielenia dostępnej alokacji 40 milionów złotych na dwie części. Część pierwsza w wysokości 20 milionów złotych skierowana będzie wyłącznie do branż najbardziej poszkodowanych, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od 14 marca 2020 r. nie mogły prowadzić działalności lub prowadziły działalność w ograniczonym zakresie, tj. m.in.: gastronomia, turystyka, hotelarstwo, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, organizacja imprez, wystaw, targów, itd. Branże będą weryfikowane według kodów PKD działalności prowadzonej jako główna. Część druga skierowana będzie do wszystkich pozostałych branż.

Nadal kryterium wyboru pozostanie czas złożenia wniosków. Rozumiemy, że to może budzić wątpliwości, jednak to jest jedyne rozwiązanie, które pozwoli w sposób skuteczny i szybki wybrać wnioski do dofinansowania i jest ono stosowane jak dotąd w każdym regionie (poza województwem mazowieckim).

Zapewniamy, że pracujemy bardzo intensywnie nad przygotowaniem nowego naboru i prosimy przedsiębiorców o cierpliwość. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb pragniemy również poinformować, że przygotowaliśmy już wystąpienie do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na przeniesienie kwoty około 60 milionów złotych w ramach RPO na dotacje obrotowe dla firm. To ostatnie środki, jakimi dysponujemy  w Regionalnym Programie Operacyjnym. Ich wykorzystanie wymaga jednak zgody Komisji Europejskiej.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego