Robot Na Niebieskim Tle

Konferencja Naukowa o prototypowaniu druku 3D & 4D

Szybkie Prototypowanie Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich – pod takim tytułem odbędzie się w Targach Kielce – 19 września- V Konferencja Naukowa organizowana przez Politechnikę Świętokrzyską. Impreza będzie objęta patronatem marszałka.

Konferencja poświęcona jest tematyce związanej z inteligentnym wykorzystaniem technologii przyrostowych w procesach wytwarzania oraz integracji systemów produkcyjnych w ramach rewolucji przemysłowej. Zakres tematyczny konferencji dotyczy szeroko rozumianych badań z zakresu technologii druku 3D/4D, w szczególności badań właściwości mechanicznych, metrologicznych, tribologicznych, symulacyjnych oraz ekonomicznych wliczając tematykę dotyczącą trwającej rewolucji przemysłowej 4.0 i zagadnień z zakresu Smart INDUSTRY and Smart MANUFACTURING, a także LEAN Design Manufacturing i pojęć z zakresu oprogramowania CAD/CAM/CAE. Ponadto konferencja ta dzięki udziałowi zarówno przedstawicieli świata nauki jak i przemysłu będzie doskonałą platformą transferu wiedzy.
W ramach organizowanych seminariów i prezentacji planowane jest również przeprowadzenie podsumowania w formie panelu dyskusyjnego na temat aktualnego stanu wdrażania narzędzi druku 3D/4D oraz perspektyw rozwoju technologii przyrostowych w ramach trwającej transformacji przemysłowej 4.0.

W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału wszystkim zainteresowanym osobom będzie możliwość uczestniczenia w konferencji bezpośrednio w Kielcach jak i dla chętnych – w formie elektronicznej – online. W przypadku zwiększonych restrykcji sanitarnych konferencja odbędzie się tylko w trybie zdalnym wraz z wygłoszeniem wszystkich referatów w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konferencji będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej konferencji i przedstawiane w komunikatach wysyłanych do uczestników drogą elektroniczną. Dla uczestników online będzie zapewnione tłumaczenie referatów na język angielski

Tematyka Konferencji:

 •  Technologie druku 3D – additive manufacturing
 • Technologie prototypowania
 • Metody badawcze, symulacje, eksploatacja i niezawodność prototypów
 • Konwencjonalne technologie wytwarzania
 • Rewolucja przemysłowa 4.0 w aspektach wytwarzania i prototypowania
 • Polimery i kompozyty polimerowe w zastosowaniach technologii przyrostowych
 • Materiały kompozytowe w druku 3D/4D oraz tworzone poprzez połączenie druku 3D/4D
  i innych technologii
 • Technologie cyberfizyczne
 • Wirtualna rzeczywistość (VR + AR)
 • SMART MANUFACTURING, SMART CITY i SMART FACTORY
 • Systemy komputerowe CAx w kontekście druku 3D/4D
 • Systemy CAD/CAM/CAE/MES oraz systemy IT i ich aplikacje przemysłowe
 • Systemy edukacyjne w obszarze technologii druku 3D/4D
 • Przemysłowe systemy druku 3D, druk wielkogabarytowy
 • Projektowanie zorientowane dla procesów addytywnych
 • Inżynieria rekonstrukcyjna, współrzędnościowe metody pomiarowe, systemy Rapid Inspection,
  skanowanie 3D i analiza przestrzenna geometrii
 • Zastosowanie druku 3D/4D w szybkim prototypowaniu, budowie maszyn, przemyśle lotniczym,
  odlewnictwie, formowaniu wtryskowym, medycynie, architekturze, wzornictwie przemysłowym,
  wytwarzaniu narzędzi, systemach militarnych, edukacji
 • Metrologia w procesach druku 3D

Zgłoszenie (rejestracja) uczestnictwa
1.09.2022 r.

Przesyłanie abstraktów
1.09.2022 r.

Opłata uczestnictwa
7.09.2022 r.

Konferencja
19-20.09.2022 r.

www.szybkieprototypowanie.eu

Kwestie związane z częścią merytoryczną konferencji (streszczenia, abstrakty, prezentacje, plakaty) prosimy kierować na adres:

dr inż. Tomasz Kozior
– Politechnika Świętokrzyska
tel: +48 41 342 44 53
e-mail: 3dprint@tu.kielce.pl