Konferencja ŚCDN

 Z ciekawą propozycją dla nauczycieli informatyki wystąpiło Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. 9 grudnia o godz. 10.00 w w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 90 odbędzie się konferencja dotycząca założeń nowej podstawy programowej w zakresie informatyki.

 Z ciekawą propozycją dla nauczycieli informatyki wystąpiło Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. 9 grudnia o godz. 10.00 w w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 90 odbędzie się konferencja dotycząca założeń nowej podstawy programowej w zakresie informatyki.

Podczas spotkania konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli opowiedzą o zaletach mediów elektronicznych w promowaniu szkół i wspieraniu współpracy między nauczycielami.
Na temat nowej podstawy programowej, jej założeń ogólnych i szczegółowej realizacji na poszczególnych etapach nauczania wypowiedzą się: Monika Zawadzka-Chłopek – doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia nauczycieli w Kielcach, Paweł Szymoniak – koordynator edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty oraz Grażyna Pauli – konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Eksperci z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przedstawią zmiany w oprogramowaniu szkolnych pracowni komputerowych tzw. “pakiet przejścia”.

Na zakończenie seminarium odbędą się zajęcia w trzech grupach tematycznych:

  • pakiet przejścia – Pytania opiekunów szkolnych pracowni komputerowych
  • Projekt eTwinning – Jak szkoła może wziąć udział w projekcie?
  • Nowa podstawa programowa